Menu

Zicht op ontwikkelmogelijkheden

Op verzoek van een SW- bedrijf hebben wij een arbeidspsychologisch onderzoek uitgevoerd bij een medewerker, bij wie is vastgesteld dat er sprake is van een stoornis in het autisme spectrum en een posttraumatische stressstoornis. Na een intensieve behandeling bij de GGz ervaart deze medewerker een toename in zijn psychische belastbaarheid. Hij heeft de uitgesproken wens om ook in zijn werk stappen te zetten en zich verder te ontwikkelen. Ten tijde van het onderzoek is de medewerker werkzaam in de schoonmaak. Hij wil graag weten welke concrete mogelijkheden er nog meer bij hem passen. In een uitgebreid intakegesprek is een beeld verkregen van zijn achtergrond, persoonlijkheidskenmerken, psychische problematiek en zijn drijfveren in werk. Vervolgens is er een sterkte-zwakte analyse gemaakt door middel van intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek. Naast beperkingen is er gekeken naar de kwaliteiten en drijfveren van de medewerker. Belangrijk is om een ontwikkeltraject onder te verdelen in kleine en concrete stappen, om overvraging en faalervaringen te voorkomen. Geadviseerd wordt om de mogelijkheden voor een individuele detachering met ondersteuning van een jobcoach bij een kleinschalig bedrijf te onderzoeken. Er zijn concrete richtingen genoemd die passend zijn bij zijn mogelijkheden. Ook is advies gegeven over de werkomgeving en begeleidingsaspecten die belangrijk zijn voor de medewerker om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

< terug naar Sociale werkvoorziening