Menu

Wie zijn wij?

Rachel Mokveld  

Het gedrag en welzijn van mensen heeft altijd mijn grote belangstelling gekend. Mensen krijgen gedurende hun leven te maken met positieve gebeurtenissen en helaas ook met minder positieve, soms zelfs ingrijpende ervaringen. Hoe gaat iemand daarmee om? Welke kwaliteiten en mogelijkheden heeft iemand om zich staande te houden? En minstens zo belangrijk, hoe kun je die mogelijkheden vergroten?

Deze vragen zijn ook relevant wanneer gekeken wordt naar iemands arbeidsmogelijkheden. Waar is iemand goed in? Op welke gebieden is ontwikkeling mogelijk en welke ondersteuning heeft iemand daarbij nodig? Vanuit een open houding en oprechte interesse komen deze vragen aan bod tijdens een psychologisch onderzoek. Daarbij ligt de focus naast de eventuele klachten en beperkingen ook op de aanwezige mogelijkheden en belangstelling die iemand heeft. Met als uiteindelijk doel het geven van concrete adviezen, zodat mensen waar mogelijk op een passende wijze kunnen participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.


Suzanne Leeuwenburgh  

Reeds vanaf jonge leeftijd ben ik geïntrigeerd door het gedrag van mensen. Wat motiveert iemand in zijn/haar handelen en wat houdt hem/haar tegen? Waarom reageert een persoon in de ene situatie anders dan in de andere? Waar liggen persoonlijke kwaliteiten en aandachtpunten? Door op een open en invoelende wijze het contact aan te gaan, reflecterende vragen te stellen en te benoemen wat ik zie en merk in het contact, ontstaat al snel een persoonlijk gesprek, waarin ruimte is om voorgaande vragen bespreekbaar te maken. Het uitvoeren van een maatwerk onderzoek, sluit daarbij goed aan bij mijn analytische vermogens. Het geeft mij bovendien voldoening als ik iemand verder kan helpen in zijn/ haar ontwikkeling door het geven van een zo concreet mogelijk en passend advies. Naast de arbeidsmogelijkheden, kijk ik daarbij ook naar de andere levensterreinen; iemand kan immers pas goed functioneren en zich optimaal ontwikkelen als er sprake is van stabiliteit en vertrouwen.


Lieke van den Bosch  

Tijdens mijn bachelor psychologie kwam ik er al snel achter dat zowel de arbeids- en organisatiekant als de klinische kant van de psychologie mij erg interesseren. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen mij te specialiseren in de klinische richting. Beide richtingen bleven me echter aanspreken en Het Blikveld biedt me de mogelijkheid om ze te combineren.

Gedurende een onderzoek hanteer ik een persoonlijke benadering waarin ik de autonomie van de persoon in kwestie voorop stel. Iedereen is immers uniek en kan naar mijn idee binnen de juiste omstandigheden optimaal tot zijn recht komen en op deze manier een belangrijke en unieke bijdrage leveren aan onze maatschappij. Het beschrijven van deze omstandigheden en hierbij focussen op mogelijkheden en kwaliteiten in plaats van op beperkingen is voor mij het uitgangspunt van elk onderzoek. 


Ingrid Griep 

Wat mensen drijft heeft altijd mijn belangstelling gehad. Wat maakt blij? Wat raakt? Wat is essentieel? Onze persoonlijke behoefte en onze maatschappij is erop gericht om een zinvolle bijdrage te leveren en juist in een werkcontext worden deze waarden zo uitgedaagd. Mensen bijstaan en adviseren om op passende wijze te kunnen participeren in de huidige maatschappij is iets waarin ik mijn uitdaging vind; mens- en doelgericht met concreet resultaat binnen de afgesproken tijd.  

In mijn benadering doe ik graag een beroep op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid en kijk ik vanuit een open blik naar mogelijkheden en kansen. Ik heb ervaren dat ieder mens beter tot zijn recht komt wanneer zijn of haar persoonlijkheid, talenten en drijfveren worden benut op een manier die voor hem of haar werkt. Daar geloof ik in; de mens zien is waar het om draait.


Boukje Droogh

Al vanaf jongs af aan ben ik geïnteresseerd in mensen en hun gedrag. Wat maakt iemand tot wie hij of zij is en welke factoren spelen daarbij een rol? Deze factoren maken dat iedereen bijzonder is op zijn eigen manier. Tijdens het onderzoek vind ik het belangrijk om de focus te leggen op hetgeen dat iemand uniek maakt en deze kwaliteiten te benadrukken. Hierbij richt ik me op mogelijkheden in plaats van op beperkingen. De mogelijkheden van de cliënt komen, naar mijn mening, het best tot hun recht wanneer de cliënt zich op zijn gemak voelt. Met een open houding en oprechte interesse streef ik ernaar de cliënt zo veel mogelijk comfortabel te laten voelen tijdens het onderzoek.


Lieke Govers

De relatie tussen werk(en) en psychische (on)gezondheid is interessant, heel relevant, maar kan ook erg complex zijn. Door een goed evenwicht tussen wat iemand qua werkzaamheden aankan en wat het werk van hem of haar verwacht, kan werk als ‘vitaminekuur’ en soms ook als therapeuticum bijdragen aan iemands fysieke en psychische weerbaarheid en gezondheid.

Vanuit dit gegeven ben ik dan ook van mening dat je als psycholoog (in arbeidspsychologische context) het verschil kan maken voor iemand. Ik vind het heel waardevol om écht iets te kunnen betekenen voor een ander en hem of haar een stap verder te brengen. Op zoek gaan naar de mogelijkheden van iemand en denken in oplossingen in plaats van in beperkingen is iets wat hierbij veel oplevert. Daarnaast vind ik het belangrijk om echt de persoon te zien en niet alleen zijn of haar klacht/stoornis. Een persoon (weer) tot bloei laten komen, zie ik als een van mijn belangrijkste taken in mijn (toekomstige) beroep als psycholoog.


Aukje Hamers

Graag help ik mensen in de maatschappij vooruit als ze vast zitten. Hiervoor is een onderzoek nodig naar persoonlijke knelpunten en waar de hulpvragen liggen. Niet alleen om zicht te krijgen op problemen, maar ook zeker om iemand zijn kwaliteiten in kaart te brengen is het belangrijk om aandachtig te luisteren. Van deze kwaliteiten maak ik dan gebruik om handvaten aan te reiken en iemand verder te helpen. Ik neem een open houding aan om een fijne sfeer te creëren tijdens het onderzoek. 

Het Blikveld stelt de autonomie van een cliënt voorop en dit past ook erg goed bij mijn persoonlijke aanpak.