Menu

Wie zijn wij?

Rachel van Schaijk  

Het gedrag en welzijn van mensen heeft altijd mijn belangstelling gekend. Mensen krijgen gedurende hun leven te maken met positieve gebeurtenissen en helaas ook met minder positieve, soms zelfs ingrijpende ervaringen. Hoe gaat iemand daarmee om? Welke kwaliteiten en mogelijkheden heeft iemand om zich staande te houden? En minstens zo belangrijk, hoe kun je die mogelijkheden vergroten?

Deze vragen zijn ook relevant wanneer gekeken wordt naar iemands arbeidsmogelijkheden. Waar is iemand goed in? Op welke gebieden is ontwikkeling mogelijk en welke ondersteuning heeft iemand daarbij nodig? Vanuit een open houding en oprechte interesse komen deze vragen aan bod, zowel bij een psychologisch onderzoek als bij een behandeltraject. Ik maak onder meer gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Binnen ACT leer je om anders om te gaan met (vervelende) gedachten, gevoelens en omstandigheden. Door ‘te stoppen met wat niet werkt/helpt en te doen wat wel werkt/helpt’, kun je hier op een handigere manier mee om leren gaan. Zo kun je losser/speelser in het leven komen te staan, flexibeler met situaties omgaan en bewust kiezen voor wat belangrijk is voor jou in het leven. Veel dingen in het leven kunnen we niet veranderen; de manier waarop we met de dingen omgaan wel, en dat is waar ik je graag bij ondersteun. 


Suzanne Leeuwenburgh  

Reeds vanaf jonge leeftijd ben ik geïntrigeerd door het gedrag van mensen. Wat motiveert iemand in zijn/haar handelen en wat houdt hem/haar tegen? Waarom reageert een persoon in de ene situatie anders dan in de andere? Waar liggen persoonlijke kwaliteiten en aandachtpunten? Door op een open en invoelende wijze het contact aan te gaan, reflecterende vragen te stellen en te benoemen wat ik zie en merk in het contact, ontstaat al snel een persoonlijk gesprek, waarin ruimte is om voorgaande vragen bespreekbaar te maken. Het uitvoeren van een maatwerk onderzoek, sluit daarbij goed aan bij mijn analytische vermogens. Het geeft mij bovendien voldoening als ik iemand verder kan helpen in zijn/ haar ontwikkeling door het geven van een zo concreet mogelijk en passend advies. Naast de arbeidsmogelijkheden, kijk ik daarbij ook naar de andere levensterreinen; iemand kan immers pas goed functioneren en zich optimaal ontwikkelen als er sprake is van stabiliteit en vertrouwen.


Lieke van den Bosch  

Tijdens mijn bachelor psychologie kwam ik er al snel achter dat zowel de arbeids- en organisatiekant als de klinische kant van de psychologie mij erg interesseren. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen mij te specialiseren in de klinische richting. Beide richtingen bleven me echter aanspreken en Het Blikveld biedt me de mogelijkheid om ze te combineren.

Gedurende een onderzoek hanteer ik een persoonlijke benadering waarin ik de autonomie van de persoon in kwestie voorop stel. Iedereen is immers uniek en kan naar mijn idee binnen de juiste omstandigheden optimaal tot zijn recht komen en op deze manier een belangrijke en unieke bijdrage leveren aan onze maatschappij. Het beschrijven van deze omstandigheden en hierbij focussen op mogelijkheden en kwaliteiten in plaats van op beperkingen is voor mij het uitgangspunt van elk onderzoek. 


Hanneke Verheul  

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in mensen. Gedrag is iets wat mij blijft fascineren. Daarnaast krijg ik erg veel energie van het helpen van anderen. Hierdoor heb ik gekozen voor het pad van de klinische psychologie, waarbij mijn interesses samenkomen. 

Bij Het Blikveld wordt er door middel van een persoonlijke benadering gekeken naar kwaliteiten, om die waar mogelijk te kunnen versterken.  Dit sluit volledig aan bij mijn eigen visie, omdat ik ervan overtuigd ben dat een positieve benadering belangrijk is. Ook vind ik het van belang dat het individu centraal staat en zich op zijn/haar gemak voelt. 


Corine van der Zijden 

Als voormalig topsporter ben ik geïntrigeerd door wat mensen drijft en voortbeweegt. Als psycholoog ben ik benieuwd naar het persoonlijke verhaal dat hieraan ten grondslag ligt. Door het tonen van oprechte interesse, het stellen van concrete vragen en door de tijd en ruimte te nemen om écht te luisteren naar hetgeen iemand vertelt, breng ik dit zo nauwkeurig mogelijk in kaart. In combinatie met een individueel en op maat gemaakt testprogramma maak ik vervolgens de vertaalslag naar iemands arbeidsmogelijkheden. Hierin vind ik het belangrijk de behoeften, kwaliteiten, mogelijkheden en ontwikkelpunten van een persoon centraal te stellen om tot een zo passend mogelijk passend advies te komen.


Chris Schep 

Vanaf vroege leeftijd ben ik geïnteresseerd in de grote verscheidenheid aan gevoelens, gedachten en gedragsuitingen die mensen kunnen hebben. Vanwege deze interesse besloot ik psychologie te gaan studeren. Na mijn bachelor volgde ik een master positieve psychologie. Ik wilde me naast problematiek namelijk ook richten op de kwaliteiten, waarden en de mogelijkheden van mensen.

Het Blikveld sluit daar als organisatie mooi op aan. Bij de onderzoeken die hier worden uitgevoerd gaat het namelijk niet enkel over wat mensen niet (meer) kunnen, maar ook om de sterke kanten. Hoe kan de ander in zijn kracht worden gezet? Wat is er nodig om iemand duurzaam te laten functioneren op werk? Waarmee dient rekening gehouden te worden om dit mogelijk te maken? Dit zijn vragen waar ik me mee bezig wil houden. Ik vind het belangrijk dat de ander zich in eerste instantie op zijn gemak voelt, zodat hij eerlijk en open durft te vertellen. Vanuit deze veilige verbinding stel ik de vragen die nodig zijn om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. Testonderzoek is daarbij vaak een belangrijke aanvulling. Uiteindelijk wil ik concrete adviezen bieden waar de persoon duurzaam mee verder kan.


Hedi van der Leeden

Ik ben in eerste instantie afgestudeerd in de klinische psychologie en ben me daarna meer gaan specialiseren in arbeid gerelateerde problematiek waarbij de wisselwerking tussen de persoon en de organisatie centraal staat.

Ik ben werkzaam als Arbeid en Organisatie psycholoog en Arbeid en Gezondheid psycholoog. De methodieken die mij aanspreken zijn met name ACT (Acceptance en Commitment Therapie) en Mindfulness. Mensen typeren mijn uitstraling als authentiek en ik ben oprecht geïnteresseerd in de ander. Mijn werkwijze kenmerkt zich, naast positief georiënteerd en kijkend naar mogelijkheden, als oplossingsgericht, vaak confronterend en niet oordelend.

Als psycholoog stimuleer en begeleid ik je in het bewustwordingsproces. Bewustwording leidt tot nieuwe inzichten en dat is nodig om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en keuzes te kunnen maken om wensen, doelen en kwaliteiten te realiseren en vooral ook je eigen regie weer te kunnen ervaren.


Anneke Lowes

Ik ben werkzaam als docent psychologie in het hoger onderwijs en psycholoog. In beide beroepen staat het ontwikkelen van mensen centraal en dát is waar ik me graag voor inzet. Als docent vind ik het belangrijk om mijn studenten kennis en kunde over te brengen, maar evenzo handvatten te bieden om zélf te gaan ontdekken. Als psycholoog wil ik je graag helpen om jezelf te ontwikkelen, te ontdekken waar jouw krachten en mogelijkheden liggen en de hindernissen die je in je leven ervaart te overwinnen. Ik werk met behulp van verschillende technieken om je inzicht te geven in je ‘denken en doen’ en met je emoties om te gaan. Voorbeelden daarvan zijn cognitieve gedragstherapie, voice dialogue en EMDR. Het doel waar ik naar streef is dat je weer goed in je vel komt te zitten en met vertrouwen de toekomst in gaat.