Menu

Wie zijn wij?

Rachel van Schaijk  

Tijdens mijn opleiding psychologie heeft het snijvlak tussen arbeid en gezondheid mijn belangstelling gewekt. Sinds 2003 houd ik mij onder andere bezig met het uitvoeren van arbeidspsychologische onderzoeken en in 2012 heb ik samen met Suzanne Het Blikveld opgericht. Ieder mens en ieder onderzoek is uniek en vraagt om maatwerk; dat vind ik het mooie aan dit werk.

Ik benader mensen met een open en onbevooroordeelde houding, zodat de ander de ruimte en veiligheid ervaart om zijn of haar verhaal te kunnen vertellen. Soms kan iemand niet met werk belast worden en is het belangrijk dat iemand de tijd krijgt om problemen op te lossen of een behandeling aan te gaan. Ook dan kunnen we kijken wat iemand nodig heeft om, op korte of langere termijn, weer te kunnen participeren in de maatschappij en/of op de arbeidsmarkt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suzanne Leeuwenburgh

 Reeds vanaf jonge leeftijd ben ik geïntrigeerd door het gedrag van mensen. Wat motiveert   iemand in zijn/haar handelen en wat houdt hem/haar tegen? Waarom reageert een     persoon in de ene situatie anders dan in de andere? Waar liggen persoonlijke kwaliteiten   en aandachtpunten? Door op een open en invoelende wijze het contact aan te gaan,   reflecterende vragen te stellen en te benoemen wat ik zie en merk in het contact, ontstaat   al snel een persoonlijk gesprek, waarin ruimte is om voorgaande vragen bespreekbaar te   maken. Het uitvoeren van een maatwerk onderzoek, sluit daarbij goed aan bij mijn   analytische vermogens. Het geeft mij bovendien voldoening als ik iemand verder kan helpen in zijn/ haar ontwikkeling door het geven van een zo concreet mogelijk en passend advies. Naast de arbeidsmogelijkheden, kijk ik daarbij ook naar de andere levensterreinen; iemand kan immers pas goed functioneren en zich optimaal ontwikkelen als er sprake is van stabiliteit en vertrouwen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieke van den Bosch

 Tijdens mijn bachelor psychologie kwam ik er al snel achter dat zowel de arbeids- en   organisatiekant als de klinische kant van de psychologie mij erg interesseren. Uiteindelijk   heb ik ervoor gekozen mij te specialiseren in de klinische richting. Beide richtingen bleven   me echter aanspreken en Het Blikveld biedt me de mogelijkheid om ze te combineren.

 Gedurende een onderzoek hanteer ik een persoonlijke benadering waarin ik de autonomie   van de persoon in kwestie voorop stel. Iedereen is immers uniek en kan naar mijn idee   binnen de juiste omstandigheden optimaal tot zijn recht komen en op deze manier een   belangrijke en unieke bijdrage leveren aan onze maatschappij. Het beschrijven van deze omstandigheden en hierbij focussen op mogelijkheden en kwaliteiten in plaats van op beperkingen is voor mij het uitgangspunt van elk onderzoek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corine van der Zijden

 Als voormalig topsporter ben ik geïntrigeerd door wat mensen drijft en voortbeweegt - als   psycholoog ben ik benieuwd naar het persoonlijke verhaal dat hieraan ten grondslag ligt.   Door het tonen van oprechte interesse, het stellen van concrete vragen en door de tijd en   ruimte te nemen om écht te luisteren naar hetgeen iemand verteld breng ik dit zo   nauwkeurig mogelijk in kaart. In combinatie met een individueel en op maat gemaakt   testprogramma maak ik vervolgens de vertaalslag naar iemands arbeidsmogelijkheden.   Hierin vind ik het belangrijk de behoeften, kwaliteiten, mogelijkheden en ontwikkelpunten   van een persoon centraal te stellen om tot een zo passend mogelijk passend advies te   komen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chris Schep

 Vanaf vroege leeftijd ben ik geïnteresseerd in de grote verscheidenheid aan gevoelens,   gedachten en gedragsuitingen die mensen kunnen hebben. Vanwege deze interesse   besloot ik psychologie te gaan studeren. Na mijn bachelor volgde ik een master positieve   psychologie. Ik wilde me naast problematiek namelijk ook richten op de kwaliteiten,   waarden en de mogelijkheden van mensen.

 Het Blikveld sluit daar als organisatie mooi op aan. Bij de onderzoeken die hier worden   uitgevoerd gaat het namelijk niet enkel over wat mensen niet (meer) kunnen, maar ook om   de sterke kanten. Hoe kan de ander in zijn kracht worden gezet? Wat is er nodig om   iemand duurzaam te laten functioneren op werk? Waarmee dient rekening gehouden te   worden om dit mogelijk te maken? Dit zijn vragen waar ik me mee bezig wil houden. Ik   vind het belangrijk dat de ander zich in eerste instantie op zijn gemak voelt, zodat hij eerlijk en open durft te vertellen. Vanuit deze veilige verbinding stel ik de vragen die nodig zijn om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. Testonderzoek is daarbij vaak een belangrijke aanvulling. Uiteindelijk wil ik concrete adviezen bieden waar de persoon duurzaam mee verder kan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anneke Lowes

 Ik ben werkzaam als docent psychologie in het hoger onderwijs en psycholoog. In beide   beroepen staat het ontwikkelen van mensen centraal en dát is waar ik me graag voor   inzet. Als docent vind ik het belangrijk om mijn studenten kennis en kunde over te   brengen, maar evenzo handvatten te bieden om zélf te gaan ontdekken. Als psycholoog wil   ik je graag helpen om jezelf te ontwikkelen, te ontdekken waar jouw krachten en   mogelijkheden liggen en de hindernissen die je in je leven ervaart te overwinnen. Ik werk   met behulp van verschillende technieken om je inzicht te geven in je ‘denken en doen’ en   met je emoties om te gaan. Voorbeelden daarvan zijn cognitieve gedragstherapie, voice   dialogue en EMDR. Het doel waar ik naar streef is dat je weer goed in je vel komt te zitten   en met vertrouwen de toekomst in gaat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hedi van der Leeden

 Ik ben in eerste instantie afgestudeerd in de klinische psychologie en ben me daarna meer   gaan specialiseren in arbeid gerelateerde problematiek waarbij de wisselwerking tussen   de persoon en de organisatie centraal staat.

 Ik ben werkzaam als Arbeid en Organisatie psycholoog en Arbeid en Gezondheid   psycholoog. De methodieken die mij aanspreken zijn met name ACT (Acceptance en   Commitment Therapie) en Mindfulness. Mensen typeren mijn uitstraling als authentiek en   ik ben oprecht geïnteresseerd in de ander. Mijn werkwijze kenmerkt zich, naast positief   georiënteerd en kijkend naar mogelijkheden, als oplossingsgericht, vaak confronterend en niet oordelend.

Als psycholoog stimuleer en begeleid ik je in het bewustwordingsproces. Bewustwording leidt tot nieuwe inzichten en dat is nodig om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en keuzes te kunnen maken om wensen, doelen en kwaliteiten te realiseren en vooral ook je eigen regie weer te kunnen ervaren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mireille Koesen

 In mijn jonge jaren was het vooral belangrijk dat je goed studeerde, een passie had om het   hoogst mogelijke te bereiken en daarmee je inkomen gaan verdienen. Omdat ik veel   interesses had, maar nooit mijn echte talent kon ontdekken waar ik nu dat ‘hoogste’ mee   kon bereiken, liep ik in studies vaak vast. De praktijk bleek achteraf veel waardevoller voor   mij. Ik zorg en ontzorg graag en denk graag mee in oplossingen. Dat zit van nature in mij.   Ik hou ervan om met en vóór mensen te werken, maar ook om creatief bezig te zijn.

 Om me heen zie ik dat er steeds meer geëist wordt van mensen op sociaal gebied, maar   ook op gebied van scholing en werk. Daarom vind ik het zo belangrijk om elkaar open en   zonder oordeel te blijven zien. Elkaar helpen, inzien dat iedereen een achtergrond heeft én dat iedereen een talent bezit om in zijn kracht te kunnen gaan staan. Ik vind het mooi om te zien dat bij mijn collega’s van Het Blikveld zoveel verschillende expertises aanwezig zijn om daarbij te kunnen helpen. Daar maak ik in mijn bescheiden rol bij het secretariaat graag onderdeel van uit. Ik ben ervan overtuigd dat, als je weet waar je kracht en valkuilen zitten, je je bij álles waar je interesse ligt positief kan ontwikkelen. Weer tot je recht komen is niet iets om even tussendoor te doen. Dat vraagt tijd, aandacht en moed.