Menu

Werkwijze

Telefonisch contact gedurende uw behandeling
Als u zonder afspraak telefonisch contact opneemt, is de kans groot dat u uw behandelend psycholoog op dat moment niet aan de telefoon kunt krijgen, omdat hij of zij in gesprek of afwezig is. Als u gedurende uw behandeling behoefte heeft aan telefonisch contact met uw behandelaar, stuur hem of haar dan een e-mail. Hij of zij reageert dan op uw mail of neemt tijdens kantooruren contact met u op, zodra hiervoor gelegenheid is.

Afspraak annuleren
Bij verhindering van een behandelafspraak dient u uw afspraak tijdig, dat wil zeggen uiterlijk een volledige werkdag (24 uren) tevoren, af te zeggen. Als u bijvoorbeeld een afspraak heeft op donderdag om 11 uur en u bent verhinderd, dan moet u dit uiterlijk woensdag om 11 uur doorgeven. En als u een afspraak heeft op maandag om 15 uur, dan dient u uw verhindering uiterlijk op vrijdag om 15 uur door te geven. Wij hebben dan de gelegenheid om een andere cliënt in te plannen op het vrijgekomen tijdstip. U kunt uw afspraak annuleren door een mail te sturen naar uw behandelaar of telefonisch contact op te nemen.

No show
Als u uw afspraak niet tijdig annuleert of zonder afmelding niet verschijnt op uw afspraak ("no-show"), dan wordt het no-show tarief in rekening gebracht.

Crisis
Onze praktijk heeft geen crisisdienst. Indien sprake lijkt te zijn van een crisissituatie, neemt u dan contact op met uw huisarts of - tussen 17:00 en 08:00 uur - met de huisartsenpost (0900-8860).