Menu

Beschrijving onderzoeksdag

Ieder onderzoeksprogramma is bij ons maatwerk en zal dus per cliënt (degene die het onderzoek doorloopt) verschillen. Het onderzoek start met een uitgebreid intakegesprek, waarin onderwerpen zoals opleiding, werkervaring, huidige situatie, toekomstbeeld, drijfveren en persoonskenmerken centraal staan. Vervolgens wordt er een individueel testprogramma samengesteld, wat uit verschillende onderdelen kan bestaan: capaciteitentesten, vragenlijsten om persoonskenmerken en psychische belastbaarheid in kaart te brengen en vragenlijsten om de beroepenvoorkeur te bepalen. De exacte samenstelling van het testprogramma wordt op de onderzoeksdag zelf bepaald. Dit is afhankelijk van de vraagstelling en van de mogelijkheden van de cliënt.

Het onderzoek wordt afgesloten met een nagesprek, waarin de resultaten worden besproken. Over het algemeen kan een onderzoek in twee à drie dagdelen worden afgerond. Op basis van de geïntegreerde informatie wordt een passend advies gegeven, waarin rekening wordt gehouden met realistische mogelijkheden van de cliënt en de arbeidsmarkt. Onze adviezen zijn praktisch en concreet en bieden handvatten voor een optimale begeleiding op de werkvloer. De adviesrapportage wordt binnen een looptijd van twee weken in concept naar de betreffende cliënt verzonden, waarna toestemming voor doorzenden aan de opdrachtgever wordt gevraagd.