Menu

Beroepsethiek

Wij verbinden ons aan de regels van de beroepsethiek voor psychologen, die u kunt vinden op de website www.psynip.nl. Op deze website is tevens algemene informatie te vinden over de gang van zaken en uw rechten tijdens een psychologisch onderzoek. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die wij verkrijgen. Wij rapporteren uitsluitend aan de cliënt en de opdrachtgever, nooit aan derden. De cliënt krijgt de rapportage eerst in conceptvorm toegestuurd en heeft onder meer recht van inzage en correctie. In de meeste gevallen geldt er een blokkeringsrecht. De rapportage mag dan alleen doorgestuurd worden naar de opdrachtgever wanneer de cliënt daar toestemming voor geeft. Wanneer iemand een uitkering van de gemeente ontvangt, geldt er geen blokkeringsrecht op de door de opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Dit betekent dat een beknopt antwoord op de vraagstelling wordt doorgestuurd naar de opdrachtgever, indien de cliënt niet wil dat de volledige rapportage wordt doorgestuurd.