Menu

Werkgevers/HR/Verzuim

  • Is uw medewerker uitgevallen met psychische klachten en wilt u advies over mogelijkheden voor werkhervatting? 
  • Wilt u meer zicht op de cognitieve beperkingen van uw medewerker en advies over noodzakelijk werkaanpassingen nu uw medewerker is uitgevallen als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel?
  • Wilt u meer zicht op begeleidingaspecten en werkaanpassingen die noodzakelijk zijn voor uw medewerker om zijn /haar werk blijvend te hervatten? 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het Blikveld is een arbeidspsychologisch adviesbureau dat zich richt op het uitvoeren van psychologische onderzoeken naar de mogelijkheden van mensen ten aanzien van werk. Naast het uitvoeren van assessments hebben onze psychologen een ruime expertise opgebouwd in het uitvoeren van arbeidspsychologische onderzoeken bij mensen met psychische of neuropsychologische problematiek. Voor onderzoeken in het kader van verzuim wordt inzicht verkregen in de arbeids- en re-integratiemogelijkheden van de werknemer, de begeleidingsbehoefte en eventueel noodzakelijke werkaanpassingen. De bevindingen vertalen wij naar praktische en realistische adviezen, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in de vormgeving van een re-integratietraject of om de te maken keuzes in het kader van de WvP te kunnen onderbouwen. 

Wij bieden maatwerk en denken graag met u mee als u een vraag of casus heeft. In het submenu aan de linkerzijde ziet passende producten die u voor uw medewerkers kunt inzetten. Om u een beeld te geven van de situaties waarin een onderzoek ingezet kan worden en wat een onderzoek in een dergelijke situatie voor meerwaarde biedt, treft u onderstaand enkele casusbeschrijvingen aan.

Casus 'Passende mogelijkheden na frequent verzuim'

Casus 'Ontwikkelassessment'