Menu

Training psychische problematiek en arbeid

Zoals bekend zijn de taken van gemeenten de afgelopen periode flink uitgebreid. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor nieuwe taken en doelgroepen en dit vraagt om een uitbreiding van kennis en vaardigheden. Uit het onderzoek Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz blijkt dat klantmanagers zelf aangeven nog weinig kennis te hebben van de problematiek van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meer kennis over de doelgroep helpt om het voeren van een intakegesprek te verbeteren en om naar de juiste hulpverlening te verwijzen of een passend re-integratietraject in te zetten. Om de klantmanagers in dit proces te ondersteunen heeft Het Blikveld een training ontwikkeld waarmee de klantmanager de problematiek in het gesprek met de klant leert herkennen. Hierdoor is de klantmanager beter in staat om passende en adequate begeleiding of trajecten in te zetten.