Menu

Sociale werkvoorziening

  • Wilt u advies over noodzakelijke werkaanpassingen en begeleidingsaspecten voor een medewerker met een psychische of verstandelijke beperking? Bijvoorbeeld bij disfunctioneren, langdurig of veelvuldig ziekteverzuim?
  • Wilt u meer zicht krijgen op de arbeidsmogelijkheden zoals begeleid werken of detacheren van uw medewerker?
  • Wilt u een objectief en onderbouwd advies of uw medewerker nog kan voldoen aan de minimale criteria van de Wet Sociale Werkvoorziening?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het Blikveld is een arbeidspsychologisch adviesbureau dat zich richt op het uitvoeren van psychologische onderzoeken naar de mogelijkheden van mensen ten aanzien van werk. Onze psychologen hebben een ruimte expertise opgebouwd in het uitvoeren van arbeidspsychologische onderzoeken bij mensen met een arbeidsbeperking. Voor diverse SW-bedrijven zijn wij reeds een bekende samenwerkingspartner. Middels een op maat gemaakt onderzoek wordt inzicht verkregen in de arbeidsmogelijkheden, de begeleidingsbehoefte en eventueel noodzakelijke werkaanpassingen. De bevindingen vertalen wij naar praktische en realistische adviezen, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in de vormgeving van een re-integratietraject, onderzoek naar ondergrenscriteria of onderzoek naar doorgroei en/of (her)plaatsingsmogelijkheden. Middels deze gedegen beeldvorming wordt de kans op frustratie en teleurstelling door over- of ondervraging verkleind en wordt de kans op een snelle en tijdige re-integratie aanzienlijk vergroot. 

Wij bieden maatwerk en denken graag met u mee als u een vraag of casus heeft. In het submenu aan de linkerzijde ziet u producten die veel worden ingezet voor de doelgroep Sociale Werkvoorziening. Om u een beeld te geven van de situaties waarin een onderzoek ingezet kan worden en wat een onderzoek in een dergelijke situatie voor meerwaarde biedt, treft u onderstaand enkele casusbeschrijvingen aan.

Casus 'Doorbreken van de spiraal angst en vermijding'

Casus 'Zicht op ontwikkelmogelijkheden'

Casus 'Onderzoek naar ondergrens'