Menu

Referenties

Nicole Heuts, bedrijfsarts ArboNed

“De eerste ervaring met beide dames was meteen positief. Flexibel, zeer makkelijk benaderbaar en heldere uitleg over opzet en uitkomst van de onderzoeken/assessment. Het uitgevoerde assessment gaf concrete handvaten voor de werkzaamheden in de praktijk. Daarnaast kenmerkt de werkwijze zich als erg zorgvuldig en persoonlijk. Kortom, zeker voor herhaling vatbaar!"

Marieke Wolfs en Erik Verbruggen, arbeidsdeskundigen gemeente Tilburg

“Vanuit onze functie als arbeidsdeskundigen bij de gemeente Tilburg zetten wij regelmatig een arbeidspsychologisch onderzoek van Het Blikveld in. Een prettige organisatie om mee samen te werken: flexibel, toegankelijk, korte lijntjes, bereid om mee te denken en korte doorlooptijden. Hun rapportages en adviezen ervaren wij als helder, realistisch en van grote meerwaarde voor ons werk.  Doordat Het Blikveld niet alleen de psychopathologie beschrijft, maar ook het gedrag benoemt wat van invloed is op iemands arbeidsmogelijkheden, wordt een compleet beeld van de cliënt verkregen. Op die manier worden zowel kwaliteiten en realistische mogelijkheden als beperkingen en  aandachtspunten in kaart gebracht. Door de samenwerking tussen onze disciplines kan vervolgens een realistische inschatting worden gemaakt van de arbeidsmogelijkheden en kan er een haalbaar traject richting werk worden ingezet. Bovendien worden door middel van een zorgvuldige diagnostiek voorafgaand aan een traject teleurstellingen en kosten bespaard”.

Aldwin Sanders, Consulent/Loopbaanbegeleider bij Actief in Werk B.V.

“Het Blikveld is onze preferred supplier op het gebied van arbeidspsychologisch onderzoek en advies. De samenwerking met zowel Rachel als Suzanne verloopt al jaren prima. Er is sprake van een heldere communicatie wat zich vertaald in rapportages met bruikbare en praktische adviezen. Dit is voor ons van eminent belang. Er wordt snel en vlot gewerkt zonder de cliënt uit het oog te verliezen; de cliënt voelt zich gezien en gehoord. Dit horen we telkens weer. Ons inziens staat Het Blikveld voor kwaliteit, integriteit en professionaliteit!”.

Ben van Zon, hoofd Arbeidsdiagnose 18k/Diamantgroep, Tilburg

"Reeds een aantal jaren vóór de totstandkoming van het Blikveld, werkte onze organisatie -18k- met de psychologen van het Blikveld samen op het gebied van arbeidsdiagnostiek. Onze eigen expertise ligt daarbij voornamelijk op het arbeidsdeskundige vlak. 18k voerde in die jaren tot bijna 1000 arbeidsdiagnostische onderzoeken per jaar uit voor voornamelijk de gemeentemarkt. Nadat Rachel en Suzanne zich zelfstandig vestigden als het Blikveld, is de samenwerking als een vanzelfsprekendheid gecontinueerd. De kennis over hun kwaliteit was al bekend. Vanaf hun zelfstandigheid zagen we ook de ondernemersgeest bij de beide dames. Ze zijn gedreven, zorgen dat opdrachten snel worden opgepakt en afgewikkeld, zonder daarbij af te doen aan hun kwaliteitsbeeld. Ze staan open voor suggesties en ontwikkelingen en staan open voor de dialoog met hun opdrachtgevers.

Reden voor ons als 18k om met het Blikveld ook een officieel samenwerkingsverband aan te gaan dat we in 2014 met elkaar vastlegden. Zo kunnen we elkaars expertise versterken. Door middel van samenwerking met medische disciplines kunnen we opdrachtgevers een mooi compleet product aanbieden. Psychologisch, maar dus ook medisch en medisch arbeidsdeskundig. Alles onder één dak en desgewenst op locatie van de opdrachtgever".

P&M Arbeidsreintegratie

"Het Blikveld is voor ons een betrouwbare samenwerkingspartner. Het Blikveld kenmerkt zich voor ons door hun professionaliteit. Deze vertaalt zich in het deskundig kunnen vertalen van onderzoeksresultaten in begrijpelijke rapportages.

Maar ook door hun integere en nauwkeurige manier van werken. We hopen nog lang een beroep te mogen doen op jullie expertise!"

Adele Scholz & Yvette Ritmeijer, werkconsulenten diagnose, Weener XL (het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch)

"Als werkconsulenten Diagnose richten wij ons op het in beeld krijgen van de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons team werkt voor mensen die instromen bij Werk & Inkomen, maar niet direct regulier bemiddelbaar zijn. Daarnaast ook voor mensen die al werkzaam zijn bij Weener XL (Wsw, Wwb, Participatiewet), maar waarbij een diagnose naar arbeidscapaciteit gewenst is.

In onze trajecten maken wij regelmatig gebruik van de diensten van Het Blikveld.

De samenwerking met Rachel en Suzanne ervaren wij als zeer positief! Hun betrokkenheid is groot en het leveren van maatwerk is voor hen een vanzelfsprekendheid. Ook is er veel ruimte voor feedback en afstemming.

De afgeronde (arbeids)psychologische onderzoeken zijn van hoge kwaliteit en bieden ons concrete handvatten voor het vervolgtraject van de klant."

Ruud Berlie, coach, trainer en arbeidsbemiddelaar bij Picos

"Ik heb jaren geleden Rachel en Suzanne leren kennen in het werkveld re-integratie ten tijde dat zij nog elders werkzaam waren. Een jarenlange plezierige samenwerking die alleen maar is versterkt vanaf het moment dat zij te berde brachten hun eigen bedrijf Het Blikveld op te richten. Hun ondernemerslust en goede kick-off heb ik als zeer prettig en zeer professioneel ervaren.

Het Blikveld heb ik inmiddels alweer meerdere keren benaderd voor cliënten voor een gedegen arbeidspsychologische diagnose. Ook veelal met cliënten met een zorgmijdend karakter met tal van redenen. De voorbespreking met de coach, de eerste contactleggingen naar de klant en het aangeven van het kader van de intakefase wil ik bewust bijzonder goed noemen. Menselijkheid, betrokkenheid en een zeer gedegen waarborging op ethiek en privacywetgeving  staan als een huis.

Vakinhoudelijk verstaan de psychologen van Het Blikveld ook echt hun vak, echt gedegen werk waarbij de stijl van rapporteren stabiel en consistent is, maar bij iedere cliënt weer opnieuw eigen inhoud heeft. Geen standaard tekstpassages. Het kunnen duiden van de uitkomst van diverse tests en onderzoeken wordt zeer kundig gedaan. Er wordt grondig tijd genomen om de resultaten nog te onderwerpen aan een goede terugkoppeling om de congruente en incongruente aspecten goed te analyseren en te observeren alvorens tot een conclusie en advies te komen.

Zeer prettige en kundige ervaringen. Ik wens Rachel en Suzanne nog veel succes toe met Het Blikveld."

Anya van Paemel, casemanager, re-integratie en arbeidsdiagnose coach

“De afgelopen jaren heb ik voor verschillende trajecten een groot aantal arbeid-psychologische onderzoeken ingezet en deze werden uitgevoerd door zowel Rachel als wel Suzanne. Beiden staan altijd klaar om mee te denken wat er nodig is en van belang kan zijn. De samenwerking ervaar ik als prettig en leerzaam. Het is mijn ervaring dat de onderzoeken afgestemd, adequaat en transparant zijn. De cliënt voelt zich erg gezien en de rapportages zijn zorgvuldig geformuleerd en zeer goed leesbaar. Opvallend daarbij is dat ik als opdrachtgever maar ook de cliënt altijd handvatten aangereikt krijgt, waardoor er passende vervolgstappen konden worden gezet in de verschillende trajecten. Dat maakt het resultaat wat mij betreft uniek!!”