Menu

Privacy Statement Het Blikveld

Gebruik van gegevens

Wanneer u via onze website gegevens achterlaat, bijvoorbeeld voor de inschrijving voor een Masterclass/ training, gebruiken wij deze gegevens alleen voor registratiedoeleinden en vervolguitnodigingen. Wij nemen uw gegevens niet op in ons marketingbestand voor bijvoorbeeld nieuwsbriefcommunicatie, tenzij u zelf heeft aangegeven deze te willen ontvangen.

Wij bewaren uw gegevens naar aanleiding van uw deelname aan onze masterclass gedurende drie jaar. Op basis van deze gegevens nodigen wij potentiële deelnemers uit. Bij uw inschrijving vragen wij u expliciet of u hiermee instemt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Blikveld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het Blikveld gebruikt ook cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij kunnen zien op welke manier de website wordt bezocht.

Vanuit Het Blikveld zullen wij u geen op maat gemaakte content of advertenties aanbieden. Echter, wanneer u vanaf onze website naar een andere website gaat, kunnen er op maat gemaakte advertenties op andere websites aangeboden worden die een link hebben naar het werkgebied van Het Blikveld.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Blikveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetblikveld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij binnen enkele werkdagen contact met u opnemen en trachten u telefonisch te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Blikveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het telefoonnummer 030-3040080 of via info@hetblikveld.nl

Het Blikveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons