Samenwerking

Het Blikveld werkt intensief samen met specialisten op diverse terreinen, waardoor een sluitend pakket aan diensten kan worden aangeboden. Wij brengen u graag in contact met onze samenwerkingspartners, voor een zorgvuldige doorverwijzing of aanvullende dienstverlening. Desgewenst kan Het Blikveld als aanspreekpunt en regisseur fungeren.

Er zijn samenwerkingsverbanden met:

  • Arbeidsdeskundigen
  • Een re-integratiebureau met een Blik op Werk-keurmerk
  • Gespecialiseerde jobcoaches
  • Bedrijfsartsen
  • Psychiaters

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze samenwerkingspartners of multidisciplinaire dienstverlening.