Menu

Online intervisie/casuïstiekbespreking

Er kunnen losse intervisie-momenten worden gepland, waarbij consulenten de mogelijkheid krijgen om casussen met de psycholoog te bespreken. Doel van deze intervisie is om samen te kijken wat een passende vervolgstap is en of een verdiepend onderzoek van meerwaarde kan zijn. 

Tarief per uur: 150 euro