Ontwikkel-assessment

 
Wanneer wordt een ontwikkelassessment ingezet?

Wanneer er vragen zijn over het ontwikkelpotentieel van een medewerker, zijn of haar mogelijkheden met betrekking tot een andere functie of de ontwikkelbaarheid van benodigde competenties kan een ontwikkelassessment worden ingezet. Het assessment kan ingaan op een specifieke ontwikkelvraag: beschikt de werknemer over de gevraagde competenties voor een bepaalde functie en in hoeverre is ontwikkeling hierin mogelijk? Het assessment kan ook een meer algemeen ontwikkelvraagstuk betreffen: waar wil de werknemer naar toe, sluit dit aan bij zijn/haar persoonlijkheidskenmerken en drijfveren en beschikt hij/zij over de juiste capaciteiten hiervoor?

 

Wat wordt in kaart gebracht?   

Door middel van een ontwikkelassessment wordt inzicht verkregen in de competenties, capaciteiten, sterke en minder sterke werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en interesses van de werknemer. Hierbij kunnen persoonlijke, interpersoonlijke en/of managementcompetenties aan bod komen. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid gesprek, dat wordt aangevuld met een testprogramma wat bestaat uit capaciteitenonderzoek en diverse vragenlijsten. Wanneer dit van toegevoegde waarde is kunnen er ook rollenspellen of een taak gericht op het in kaart brengen van planningsvaardigheden en prioriteren worden ingezet. 

 

Wat is het resultaat?

Naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen schrijven wij een uitgebreid rapport. Hierin worden de onderzoeksbevindingen beschreven en de bevindingen zoveel mogelijk vertaald naar praktische adviezen, zoals kwaliteiten en valkuilen en passende ontwikkelmogelijkheden. Een onderzoek kan worden aangevuld met één of meer coachingsgesprekken, waarin de kandidaat wordt ondersteund in het nemen van vervolgstappen, de (door)groeimogelijkheden in de praktijk verder worden onderzocht en handvatten worden geboden in het omgaan met ontwikkel- en aandachtspunten. Desgewenst kan er een driegesprek plaatsvinden met de cliënt, uitvoerend psycholoog en de opdrachtgever. 

 

Mogelijke vraagstellingen
  • In kaart brengen capaciteiten, sterke en minder sterke werkgerelateerde persoonseigenschappen en affiniteiten.
  • Welke ontwikkelpunten kunnen worden benoemd in het licht van de functie?  
  • Welke adviezen kunnen worden gegeven om de medewerker te ondersteunen bij de aanwezige ontwikkelpunten? 

 

Overige informatie

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@hetblikveld.nl.

Wij werken conform de beroepsethische regels van onze beroepsvereniging (NIP). Dit betekent onder meer dat de cliënt het rapport eerst in concept te lezen krijgt en dat de conclusies en adviezen alleen met toestemming van de cliënt gedeeld worden met een opdrachtgever.