Neuropsychologisch onderzoek

 
Wanneer wordt een neuropsychologisch onderzoek ingezet?

Wanneer mensen worden getroffen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld na een ongeval of een CVA, kan dit grote gevolgen hebben voor het (cognitief) functioneren in arbeid. Ook bij intensief alcohol- of drugsgebruik, cognitieve achteruitgang als gevolg van ouderdom of bijvoorbeeld ontwikkelingsproblematiek (zoals ADHD of autisme) komen specifieke cognitieve beperkingen voor, welke met behulp van een neuropsychologisch onderzoek in kaart kunnen worden gebracht. Gedacht kan worden aan problemen met bijvoorbeeld het geheugen, concentratievermogen, vermogen tot planning of snelheid van informatieverwerking. 

 

Wat wordt in kaart gebracht?

In een neuropsychologisch onderzoek worden cognitieve domeinen zoals geheugen, concentratievermogen, vermogen tot planning of snelheid van informatieverwerking in kaart gebracht met behulp van op maat samengestelde neuropsychologische testen. Wij richten ons op de eventueel aanwezige neuropsychologische beperkingen in relatie tot de arbeidsmogelijkheden. Naast cognitieve functies wordt ook gekeken naar iemands capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. 

 

Wat is het resultaat?

In het door ons opgestelde advies vertalen wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Naast onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen, formuleren wij praktische en concrete begeleidingsadviezen, randvoorwaarden in werk en handvatten om iemands functioneren te verbeteren.     

 

Mogelijke vraagstellingen
  • Wat kan gezegd worden over de cognitieve vermogens in relatie tot arbeid?
  • Wat kan gezegd worden over de psychische belastbaarheid en persoonskenmerken in relatie tot arbeid?
  • Met welke randvoorwaarden (ten aanzien van taken, werkomgeving en werkbegeleiding) dient rekening te worden gehouden voor een duurzame re-integratie/ werkhervatting?
  • Kan er een advies worden gegeven over passende behandeling of begeleiding?
 
Overige informatie

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@hetblikveld.nl. In onderstaande documenten staat de wijze van aanmelden omschreven en welke gegevens wij graag voorafgaand aan het onderzoek ontvangen. Wij volgen de beroepsethische richtlijnen van onze beroepsvereniging. In onderstaande leidraad staan deze richtlijnen ten aanzien van de rapportage en het blokkeringsrecht tevens uitgewerkt.

  • Werk je bij de gemeente? Klik dan hier.
  • Betreft het een onderzoek voor een (reguliere) werkgever? Klik dan hier.