Loopbaanonderzoek

 
Wanneer wordt een loopbaanonderzoek ingezet?

Een loopbaanonderzoek wordt ingezet wanneer het oude (wens)beroep niet meer haalbaar is óf wanneer je wilt weten welke beroepen of opleidingen passen bij de aanwezige capaciteiten, persoonseigenschappen, belastbaarheid en ambities. Het spitst zich toe op de belangstelling en motivatie van de kandidaat, afgezet tegen de realistische arbeidsmogelijkheden die volgen uit de eventueel aanwezige psychische of fysieke problematiek. Door te kijken naar realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt én naar de voorkeuren van de klant, wordt de kans op een duurzame en haalbare plaatsing op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. 

 

Wat wordt in kaart gebracht?   

In een loopbaanonderzoek of ontwikkelassessment worden de capaciteiten, de sterke en minder sterke persoonseigenschappen en competenties, drijfveren, werkwaarden en affiniteiten in kaart gebracht. Ook aspecten als psychische belastbaarheid, stressbestendigheid, zelfvertrouwen en manieren van omgaan met moeilijke situaties kunnen in kaart worden gebracht. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid gesprek waarin iemands achtergrond en eigenschappen aan bod komen. Dit wordt aangevuld met een testprogramma zoals capaciteiten- of intelligentieonderzoek en diverse vragenlijsten. Wanneer dit van toegevoegde waarde is kunnen er ook rollenspellen of een taak gericht op het in kaart brengen van planningsvaardigheden en prioriteren worden ingezet. 

 

Wat is het resultaat?

Naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen schrijven wij een uitgebreid rapport. Hierin worden de bevindingen zoveel mogelijk vertaald naar praktische adviezen, zoals kwaliteiten en valkuilen en passende opleidings- of beroepsrichtingen. Een onderzoek kan worden aangevuld met één of meer coachingsgesprekken, waarin de kandidaat wordt ondersteund in het nemen van vervolgstappen, de loopbaanmogelijkheden in de praktijk verder worden onderzocht en handvatten worden geboden in het omgaan met ontwikkel- en aandachtspunten. Desgewenst kan er een driegesprek plaatsvinden met de cliënt, uitvoerend psycholoog en de opdrachtgever. 

 

Mogelijke vraagstellingen
  • In kaart brengen capaciteiten, sterke en minder sterke werkgerelateerde persoonseigenschappen en affiniteiten.
  • Welke werkrichtingen sluiten hierbij aan? 
  • Welke ontwikkelpunten kunnen worden benoemd in het licht van de functie?  

 

Overige informatie

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@hetblikveld.nl. I

Wij werken conform de beroepsethische regels van onze beroepsvereniging (NIP). Dit betekent onder meer dat de cliënt het rapport eerst in concept te lezen krijgt en dat de conclusies en het advies alleen met toestemming van de cliënt gedeeld worden met een opdrachtgever.