Arbeidspsychologisch onderzoek

 
Wanneer wordt een arbeidspsychologisch onderzoek ingezet?

Een arbeidspsychologisch onderzoek geeft een realistisch beeld van de arbeids- en/of re- integratiemogelijkheden van een medewerker of uitkeringsgerechtigde. Onze rapportages kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de vormgeving van een re- integratietraject, bij vragen of iemand belastbaar is om zijn/haar werk te hervatten na ziekteverzuim, ter onderbouwing van een advies van een arbeidsdeskundige of bedrijfs- /verzekeringsarts of voor de beoordeling van het arbeidsvermogen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een arbeidspsychologisch onderzoek kan ook preventief ingezet worden als uitval wegens psychische problematiek dreigt. 

 

Wat wordt in kaart gebracht?   

In een arbeidspsychologisch onderzoek brengen we aspecten in kaart zoals capaciteiten, sterke en minder sterke (werkgerelateerde) persoonseigenschappen, copingvaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen), stressbestendigheid en aanwezige psychische problematiek. Wanneer het gezien de vraagstelling voor het onderzoek nodig is, kan ook de beroepsinteresse in kaart worden gebracht. De vormgeving van het onderzoek is altijd maatwerk en afhankelijk van de vraagstelling, de situatie en de mogelijkheden van de medewerker. 

 

Wat is het resultaat?

In het door ons opgestelde advies vertalen wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook formuleren wij op basis van de geobjectiveerde gegevens die in een onderzoek worden verkregen zo praktisch mogelijke adviezen. Zo geven wij advies over hoe iemand het beste op of richting (betaald) werk begeleid kan worden, welke werkaanpassingen aansluiten bij de belastbaarheid van de betreffende medewerker, of en onder welke randvoorwaarden iemand kan werken, en eventuele (behandel)adviezen over mogelijkheden voor verbetering of herstel. 

 

Mogelijke vraagstellingen
  • Wat zijn de capaciteiten van betrokkene?
  • In kaart brengen van de psychische belastbaarheid en persoonskenmerken van betrokkene.
  • Welke aanpassingen zijn er noodzakelijk binnen het werk qua inhoud, omgeving en begeleiding?
  • Is behandeling van de klachten mogelijk?
  • Welke adviezen ten aanzien van de re-integratie kunnen worden gegeven?

 

Aanmelden?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@hetblikveld.nl. In onderstaande documenten staat de wijze van aanmelden omschreven en welke gegevens wij graag voorafgaand aan het onderzoek ontvangen. Wij volgen de beroepsethische richtlijnen van onze beroepsvereniging. In onderstaande leidraad staan deze richtlijnen ten aanzien van de rapportage en het blokkeringsrecht tevens uitgewerkt.

  • Werk je bij de gemeente? Klik dan hier.
  • Betreft het een onderzoek voor een (reguliere) werkgever? Klik dan hier.