Menu

Nieuwsbrief Weerstand of bang voor verandering

Weerstand: ongemotiveerd of bang voor verandering?
Herkent u het ook, weerstand bij uw klant? Een klant die niet mee wil werken of moeilijk in beweging komt? Regelmatig krijgen wij de vraag hoe om te gaan met een klant die ‘weerstandsgedrag’ vertoont. De betreffende klant wordt daarbij niet zelden getypeerd als lastig, moeilijk en ongemotiveerd.

Weerstand tegen werk kan diverse oorzaken hebben. Het is belangrijk om eerst de oorzaak van de weerstand te achterhalen, zodat je je eigen reactie daarop kunt afstemmen. Door de vraag, al dan niet expliciet, te stellen wat het ‘weerstandsgedrag’ veroorzaakt, kan een deel van het gedrag al verdwijnen. De klant voelt zich gehoord, serieus genomen en begrepen. En wat aanvankelijk weerstand lijkt te zijn, blijkt niet zelden een uiting te zijn van angst, onzekerheid of voortdurende overvraging van iemands psychische belastbaarheid. Motiverende gespreksvoering kan uitkomst bieden in dergelijke gesprekken. Kenmerkend is de uitspraak van Millner ans Rollnick (1991): “Lack of motivation is not a fault for which to blame your clients: It is a challenge for your therapeutic skills”. Zij gaan ervan uit dat een adequate manier om met weerstand om te gaan is, door te reageren met empathie en begrip in plaats van met confrontatie. Mensen zullen dan minder geneigd zijn om hun eigen visie te verdedigen en staan er meer voor open om te luisteren naar de uitleg en de boodschap van de ander.

Wat kan het Blikveld voor u betekenen?
Binnen ons vakgebied, waarin we dagelijks spreken met mensen die zijn uitgevallen met psychische klachten of die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, speelt vaak emotionele kwetsbaarheid, angst voor verandering evenals multiproblematiek. Doordat wij deze aspecten vanuit onze discipline en rol op een open en vertrouwelijke wijze kunnen bespreken en onderzoeken, kan de onderliggende oorzaak van het ‘weerstandsgedrag’ inzichtelijk worden gemaakt. Bovendien kunnen wij vervolgens gerichte adviezen geven om de weerstand te verminderen of weg te nemen.

Training herkennen psychische problematiek en arbeid
Het Blikveld biedt een compacte training, waarbij u in het tijdsbestek van twee dagdelen informatie krijgt aangeboden over de meest voorkomende ziektebeelden en signalen van psychische klachten. Aan het eind van de training bent u beter in staat om psychische klachten te herkennen én u leert vaardigheden om uw gesprekken met deze doelgroep vorm te geven. De klant/medewerker voelt zich hierdoor beter begrepen, wat de motivatie en begeleiding/terugkeer naar werk of zorg ten goede komt. Het omgaan met weerstand en het bespreken van casuïstiek maakt onderdeel uit van de training.

Copyright © 2015 Het Blikveld, Alle rechten voorbehouden