Menu

Nieuwsbrief Training psychische problematiek

Groei en versterking 
Vanwege de groei van Het Blikveld zijn wij verheugd te kunnen meedelen dat Rob Veldhoen en Eva Willemse ons team komen versterken. Rob Veldhoen is werkzaam als psychodiagnostisch medewerker. Eva is afgestudeerd in de richting Gezondheidszorgpsychologie en vervult haar taken als psycholoog. Daarnaast verwelkomen wij Suzanne Kops; zij komt het komend studiejaar bij Het Blikveld stage lopen vanuit haar Universitaire opleiding Psychologie in Tilburg.

Zij stellen zichzelf graag aan u voor op onze website: www.hetblikveld.nl

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?
Zoals bekend worden de taken van gemeenten de komende periode flink uitgebreid. Er komen nieuwe taken en doelgroepen op hen af en dit vraagt om een uitbreiding van kennis en vaardigheden. Uit het onderzoek Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz blijkt dat klantmanagers zelf aangeven weinig kennis te hebben van de problematiek van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meer kennis over de doelgroep helpt om het voeren van een intakegesprek te verbeteren. Om de klantmanagers in dit proces te ondersteunen heeft Het Blikveld een training ontwikkeld waarmee de klantmanager de problematiek in het gesprek met de klant leert herkennen. Hierdoor is de klantmanager beter in staat om passende en adequate begeleiding of trajecten in te zetten.

Herkennen en begeleiden van psychische klachten op de werkvloer
Met de veranderende wetgeving (denk aan de modernisering Ziektewet) en toenemende werkdruk voor medewerkers wordt ook binnen het bedrijfsleven het herkennen en begeleiden van psychische klachten steeds belangrijker. Dit zorgt ervoor dat bovenstaande training ook voor personeelsconsulenten van toegevoegde waarde kan zijn. Binnen de training is ruimte voor het inbrengen van casussen en eigen inbreng. Zowel qua inhoud als qua tijdsinvestering passen wij de training aan op uw wensen en behoeften.

Heeft u vragen of suggesties? Neem gerust met één van ons contact op via onderstaande telefoonnummers of via info@hetblikveld.nl.

Wilt u meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen, kijk dan op www.hetblikveld.nl of neem contact op met één van ons. Wij wensen u een prettige en zonnige zomer toe!

Copyright © 2014 Het Blikveld, Alle rechten voorbehouden