Menu

Nieuwsbrief DSM V gevolgen voor diagnose Autisme

DSM-V
Medio 2013 is de DSM-V verschenen, het herziene handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen, dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient. In de DSM staat omschreven welke symptomen kunnen voorkomen bij een ziektebeeld en hoeveel symptomen aanwezig dienen te zijn voordat er gesproken kan worden van een bepaald syndroom of ziektebeeld bij een patiënt. De nieuwe DSM wordt vertaald in het Nederlands en zal medio 2014 beschikbaar zijn.

Stoornis in het Autismespectrum
De criteria op grond waarvan een stoornis in het autismespectrum wordt vastgesteld, zijn in de DSM-V aangescherpt en nauwkeuriger omschreven. Daarnaast verdwijnen de bekende subtypen ‘PDD-NOS' en 'syndroom van Asperger’. Er wordt vanaf nu gesproken van een Stoornis in het Autismespectrum (ASS). De ernst van de beperkingen zullen leidend zijn in de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor zorg.

Voorgaande betekent dat de diagnose ASS minder snel zal worden gegeven en dat er een grotere groep mensen is met substantiële beperkingen, die niet meer voldoen aan de criteria om de diagnose ASS te kunnen stellen. Deze groep mensen zal geen toegang meer krijgen tot zorg en extra begeleiding. In het kader van de nieuwe Participatiewet heeft dit tot gevolg dat deze mensen niet meer in aanmerking komen voor 'gecreëerde banen bij een reguliere werkgever'. Om toch deel te kunnen nemen aan de maatschappij en om werk te krijgen én vol te houden, is het echter onverminderd belangrijk om voor deze groep mensen (zonder diagnose, maar met substantiële beperkingen) de begeleidingsaspecten en aandachtspunten voor werk in kaart te brengen. Op die manier kan gezocht worden naar een passende werkplek en kan uitval worden voorkomen.

Het Blikveld kan een arbeidspsychologisch onderzoek uitvoeren om de beperkingen én mogelijkheden voor deze groep mensen in kaart te brengen. Voor de dienstverlening van Het Blikveld verwijzen wij u graag naar onze website: www.hetblikveld.nl.

Copyright © 2014 Het Blikveld, Alle rechten voorbehouden