Menu

Nieuwsbrief Autisme en werk

Bereikbaarheid deze zomer
De zomerperiode breekt aan en dat betekent dat veel mensen vakantie krijgen. Via deze weg wensen we jullie een fijne zomer toe vol ontspanning en gezelligheid. Ook wij gaan genieten van een vakantie. Dit betekent dat wij van donderdag 27 juli tot en met vrijdag 4 augustus gesloten zijn. Wij voeren dan geen onderzoeken uit en zijn telefonisch niet bereikbaar. Vragen en aanmeldingen die per mail worden gedaan, nemen wij vanaf maandag 7 augustus in behandeling. Uiteraard volgens de kwaliteit die u van ons gewend bent.

Autisme en werk
Ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking heeft een stoornis in het autismespectrum. Mensen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking en hebben daardoor regelmatig moeite met sociale contacten en communicatie, hebben vaak specifieke interesses en raken sneller overprikkeld. Een stoornis in het autismespectrum kan op veel verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen; iedere persoon met autisme is anders. Niet zelden ervaren mensen met autisme problemen om een plekje te veroveren en/of te behouden op de arbeidsmarkt. Een open houding van zowel werknemer als werkgever kan ervoor zorgen dat eventuele problemen op de werkvloer vroeg in het proces in beeld komen en samen opgelost kunnen worden. Dit is nog meer van belang tijdens veranderingen en overgangen naar nieuwe situaties.

Veelal wordt er gefocust op de beperkingen die autisme met zich meebrengt. De specifieke kwaliteiten waarover mensen met autisme eveneens beschikken, blijven hierdoor vaak onderbelicht. Dit terwijl mensen met autisme vaak een sterke detailwaarneming hebben, veel kennis hebben over bepaalde onderwerpen en goed volgens structuren kunnen werken. Zij zijn veelal eerlijk en objectief en hebben in een werksituatie vaak goed zicht op verbeterpunten. Door in kaart te brengen wat iemand met autisme goed en minder goed kan én wat mensen met autisme nodig hebben om te kunnen werken, kan er een duurzame arbeidsrelatie ontstaan.

De persoonlijke verhalen van onze cliënten hebben ons duidelijk gemaakt dat ieder verhaal en iedere situatie uniek is. Voor mensen met beperkingen betekent dit vaak een zoektocht naar een passende werkplek en naar de juiste aanpassingen en ondersteuning. Succeservaringen, een omgeving die met hen meedenkt en persoonlijke begeleiding helpt hen daarbij. Tijdens onze lustrumviering zal ervaringsdeskundige Nynke Zuurmond haar verhaal met ons delen en zal zij ingaan op de beperkingen én kwaliteiten van haar autisme. Daarnaast organiseert Het Blikveld in samenwerking met Werkmans een masterclass ‘Autisme en werk’. Interesse of benieuwd naar de inhoud? Stuur ons gerust een mailtje of houd onze website in de gaten: www.hetblikveld.nl

Geïnspireerd door deze nieuwsbrief?  Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met één van ons of neem een kijkje op onze website: www.hetblikveld.nl.

Copyright © 2017 Het Blikveld, Alle rechten voorbehouden.