Menu

Nieuwsbrief Arbeidsdiagnostiek: classificeren of beschrijven gedragskenmerken?

Arbeidsdiagnostiek: classificeren of beschrijven gedragskenmerken?
Met de komst van de DSM is er meer eenheid gebracht in het stellen van diagnosen. In dit handboek staat precies gedefinieerd welke en hoeveel symptomen er aanwezig dienen te zijn, voordat er gesproken kan worden van een ziektebeeld. Het vaststellen van psychopathologie binnen de arbeidspsychologie is echter slechts een deel van het verhaal. De ene cliënt met bijvoorbeeld een stoornis in het autismespectrum laat immers ander gedrag zien dan de ander. En ook kunnen mensen, die (nét) niet voldoen aan de vereiste kenmerken die nodig zijn om een diagnose te mogen stellen, in een arbeidssituatie wel degelijk kampen met forse beperkingen waarvoor aanpassingen en begeleiding noodzakelijk zijn.

Door niet alleen de psychopathologie te beschrijven, maar ook het gedrag te benoemen wat van invloed is op iemands arbeidsmogelijkheden, wordt een compleet beeld van de cliënt verkregen. Op die manier kunnen er concrete en specifieke begeleidingsadviezen en aandachtspunten binnen werkzaamheden worden benoemd. Bovendien kunnen er door de combinatie van gesprekken, vragenlijsten en testen beperkingen worden geobjectiveerd, die in een gesprek nauwelijks tot uiting komen of onvoldoende tastbaar blijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand zich in een gesprek op een verbaal sterke of emotioneel stabiele wijze kan presenteren, met als gevolg dat de onderliggende problematiek gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Ook de verstandelijke of cognitieve vermogens blijven in een gesprek onderbelicht: denk hierbij onder meer aan een verstandelijke beperking/ leermoeilijkheden, aandachtsproblemen, geheugenbeperkingen of/en belemmeringen in de planningsvaardigheden.

Wat kan Het Blikveld voor u betekenen?
Met behulp van een arbeidspsychologisch, een neuropsychologisch of een psychisch belastbaarheidsonderzoek brengen wij de arbeidsmogelijkheden van mensen in kaart. Door een individueel, maatwerk onderzoek zijn wij in staat om een beschrijvende analyse weer te geven van iemands cognitief functioneren, gedrags- en persoonlijkheidskenmerken, en belastbaarheid ten aanzien van werk. Op basis van deze analyse geven wij concrete, praktische adviezen, zoals welke begeleiding iemand nodig heeft en welke aanpassingen het functioneren ondersteunen. Met behulp van tijdige en zorgvuldige arbeidsdiagnostiek kunnen nieuwe of voortijdige uitval uit werk of uit re-integratietrajecten én teleurstellingen worden voorkomen. Op de langere termijn zal dit zelfs kosten besparen.

Copyright © 2014 Het Blikveld, Alle rechten voorbehouden