Toename psychische klachten (december 2022)

12 december 2022

Hierbij presenteren wij u de nieuwsbrief van Het Blikveld - Specialist in Arbeidspsychologisch Advies. Wij houden u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen ons werkveld en onze organisatie. 

Toename psychische klachten

Meer jongeren kampen met psychische klachten en krijgen één of meerdere diagnoses. Veel jongeren worstelen met (faal)angst, onrust, zich uitgeput voelen, somberheid en zelfs suïcidale gedachten. Daarnaast lijkt het alsof diagnoses als ADHD en een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) steeds meer voorkomen. Ook volwassenen ervaren meer stress- en stemmingsklachten en kloppen vaker aan voor psychische hulp. Hoewel er meer hulpverleners zijn, groeien de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg doordat meer mensen hulp zoeken. Hoe komt het dat er meer mensen zijn die psychische klachten ervaren? En het belangrijkste, wat kunnen we eraan doen? 

We leven meer en meer in een ‘prestatiemaatschappij’. Van jongeren wordt verwacht dat ze goed presteren op school en op een zo hoog mogelijk opleidingsniveau terecht komen. VMBO en MBO-scholen zijn weinig populair en de algemene opvatting is - soms ten onrechte - dat werken met je ‘hoofd’ meer oplevert dan werken met je handen. Maar wat als je juist praktisch intelligent bent en daardoor op je tenen moet lopen om toch nét dat stapje hoger te komen qua opleidingsniveau? Misschien wordt het tijd om minder te denken in termen van ‘hoog’ en ‘laag’ opgeleid, maar om de ander om zijn of haar kwaliteiten te waarderen. Intelligentie bestaat namelijk uit méér dan cognitieve of intellectuele capaciteiten alleen. Praktisch/technisch inzicht en handigheid zijn ook vormen van intelligentie. 

Naast de hoge verwachtingen, is de maatschappij an sich steeds complexer geworden. De wereld om ons heen geeft voortdurend prikkels af en het tempo ligt beduidend hoger dan voorheen. Er wordt van ons verwacht dat we veel en snel schakelen en overzicht houden over steeds grotere informatiestromen. Voor mensen met een beperking geldt dat al dat snelle schakelen en prikkels verwerken een grote uitdaging is en niet zelden tot problemen en uitval leidt. Mensen vallen in de huidige omstandigheden eerder uit en kloppen vaker aan voor psychische hulp. Waar iemand twintig jaar geleden nog mee kon komen, kan het zijn dat die persoon dat binnen de huidige omstandigheden niet meer kan. 

Complexe maatschappij

Ook worden mensen meer belast met mantelzorgtaken en moet werk met zorg gecombineerd worden. Bankzaken regelen, de belasting, het maken van afspraken, veel gaat online en niet iedereen kan dat. Mensen zijn ook meer op zichzelf aangewezen dan voorheen. Waar vroeger bijvoorbeeld een kerkgemeenschap voor onderlinge betrokkenheid zorgde, is de drempel om hulp te vragen groter geworden nu dergelijke verbindingsplekken minder bestaan. Bovendien wekken veel mensen via sociale media de indruk dat ze het prima voor elkaar hebben. Ze staan immers stralend op foto’s en hun leven lijkt een aaneenschakeling van leuke uitjes. Dit zorgt voor ‘FOMO’ (fear of missing out), waardoor mensen zichzelf extra druk opleggen. Apps als ‘Be real’ geven een meer realistisch beeld en laat jongeren zien dat het leven niet iedere dag een 10 is. Een 7 is een ruime voldoende en uitschieters naar boven en beneden horen ook bij het leven.

Wat kunnen we er aan doen?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat toch zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in de maatschappij? Dit kan om te beginnen door kinderen op school les te geven in mentale weerbaarheid. Door ze te leren dat tegenwind ook bij het leven hoort, zorg je ervoor dat ze op volwassen leeftijd meer veerkracht hebben. Tegelijkertijd is het voor jong en oud gezond om realistische eisen aan onszelf en elkaar te stellen en meer bewustzijn te creëren voor het leren aanvoelen en bewaken van onze grenzen. Dit kan bijvoorbeeld door één of meer keer per dag even te checken welke signalen je lichaam geeft en (micro)pauzes in te lassen. We zijn zo gewend geraakt aan cognitieve belasting dat we het niet meer merken wanneer we over onze grens gaan. Kies om te ontprikkelen voor een lunchwandeling in plaats van lunchen achter je bureau, zorg voor voldoende beweging en kom vaker in de natuur. Bouw daarnaast tijd in waarin je niet bereikbaar bent en bewust de dag kunt afsluiten zonder telefoon of ander scherm. Dit zorgt voor minder prikkels en een betere nachtrust.  

Professionele hulp

Natuurlijk kunnen niet alle klachten voorkomen worden. Wanneer psychische klachten na enige tijd nog aanwezig zijn, dient er wel professionele hulp gezocht te worden. Wil je weten wat Het Blikveld hierin kan betekenen? Wij bieden interventietrajecten voor werkende mensen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen met psychische klachten. Veelvoorkomende klachten zijn stemmingsklachten, angstklachten, aanpassingsproblemen en overbelasting/burnout. Een dergelijk traject kan ook ingezet worden ter overbrugging van de wachtlijst bij de GGZ. Daarnaast proberen wij het begrip voor en bewustzijn over mensen met een extra gevoeligheid te vergroten door middel van trainingen. Wil je een training bijwonen? Kijk dan onderstaand op de agenda.

Op de agenda

Accreditatie is toegekend door de AbSg en NVvA.

Ben je geïnteresseerd in deze modules en kun je niet op genoemde datum? Stuur dan een mailtje naar info@hetblikveld.nl of kijk op onze website voor nieuwe data.

Minder bereikbaar kerstvakantie

Tussen kerst en nieuwjaar zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Op (aan)vragen per mail krijgt u later dan u van ons gewend bent een reactie. 

Copyright © 2022 Het Blikveld