Paniek (november 2023)

5 december 2023

Op de agenda:

  • Online training Hoogsensitiviteit en werk, donderdag 12 december van 9-13 uur. Meer weten en inschrijven? Klik dan hier.
  • Training Autisme en werk op locatie in Den Bosch, donderdag 14 maart van 9-13 uur. Meer weten en inschrijven? Klik dan hier
  • De trainingen kunnen ook in-company gegeven worden. Overige thema's zijn onder andere hoogbegaafdheid, licht verstandelijke beperking en motiverende gespreksvoering. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Tariefverhoging

Per 1 januari 2024 zullen we de tarieven verhogen, als gevolg van toenemende (loon)kosten. Bestaande aanbestedingsafspraken zijn uiteraard leidend. Mocht u vragen hebben over de hoogte van de nieuwe tarieven, dan vernemen wij dat graag.

Paniek

Stel je voor dat je alleen thuis bent. Het is nacht en je ligt in bed. Plotseling hoor je een geluid... Je denkt dat er een inbreker in huis is. Wat voel je dan? Stel je nu eenzelfde situatie voor. Het is nacht. Je bent alleen thuis en ligt in bed. Plotseling hoor je een geluid... Je denkt dat het de kat van de buren is die buiten iets omgooit. Wat voel je dan?

Paniekaanvallen komen veel voor. In de context van angststoornissen, maar ook bij andere psychische stoornissen. Het doormaken van één of meerdere paniekaanvallen geldt als risicofactor voor het later ontwikkelen van psychopathologie. De paniekstoornis (het herhaaldelijk optreden van onverwachte paniekaanvallen) kent in Europa en de Verenigde Staten een geschatte 12-maandsprevalentie van ongeveer 2-3%. En wist je dat de paniekstoornis twee keer zo veel voor komt bij vrouwen als bij mannen? 

Wat zijn paniekaanvallen? 

Een paniekaanval is een plotselinge, tijdelijke, intense belevenis van angst, spanning en een onbehagen gevoel. Zowel lichamelijke als psychische klachten zijn hierbij kenmerkend. Het verschilt per persoon en per situatie welke klachten je ervaart en hoe lang dit duurt: soms duurt dit enkele minuten, maar dit kan ook uren duren. Een paniekaanval is op zichzelf niet gevaarlijk en gaat vanzelf weer over. Soms is er een duidelijke oorzaak voor een paniekaanval, maar regelmatig word je erdoor overvallen. Wanneer je regelmatig paniekaanvallen hebt én deze en/ of de angsten die je hebt het functioneren op meerdere vlakken beperkt, dan kan er sprake zijn van een angststoornis of een paniekstoornis.  

Hoe is een paniekaanval te herkennen?

Een paniekaanval is te herkennen aan lichamelijke sensaties zoals koude rillingen, misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid, hyperventileren, overmatig transpireren, opvliegers, een verdoofd of tintelend gevoel, trillen, hartkloppingen, druk op borst en een benauwend gevoel. Ook belevingen/ gedachten zoals het verliezen van de controle over jezelf, gevoelens van vervreemding en onwerkelijkheid, het gevoel dood te gaan en het gevoel ‘gek te worden’ zijn kenmerkend. 

Wat zijn oorzaken? 

Op het moment dat een paniekaanval plaatsvindt, worden er veel stresshormonen aangemaakt, zoals adrenaline. Dit hormoon zorgt ervoor dat wij in het geval van gevaar en stress kunnen blijven functioneren. Een belangrijk hormoon dus wanneer er daadwerkelijk gevaar dreigt. Echter, in sommige gevallen is er geen reëel gevaar en maakt je lichaam dit hormoon toch extra aan. Hier kan iemand extra gevoelig voor zijn, erfelijkheid en/ of meerdere omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. Wanneer iemand veel last heeft van stress en/ of angsten, dan wordt de kans op een paniekaanval groter. 

Praktische tips

  • Vaak wordt een paniekaanval gekenmerkt door een versnelde ademhaling en/ of hyperventilatie. Door middel van ademhalingsoefeningen kan je je ademhaling terug onder controle krijgen. Er zijn verschillende oefeningen waarbij je bewust en gecontroleerd probeert te ademen. Ook buiten paniekaanvallen om kun je hiermee oefenen zodat je steeds bewuster wordt van je eigen ademhaling en het uiteindelijk ook makkelijker wordt om hierop terug te pakken wanneer je je angstig voelt. Hierdoor zou een paniekaanval voorkomen kunnen worden.
  • Probeer op zoek te gaan naar triggers die leiden tot stress/ spanning en probeer deze te verminderen, door bijvoorbeeld een gezonde leefstijl te hanteren met gezond eten, goede slaap, structuur en ritme in je dag en voldoende beweging. Ook mindfulness oefeningen kunnen hierbij helpen. Dit draagt bij aan je beter in je vel voelen, waardoor je weerbaarder wordt voor stress en spanningen die kunnen leiden tot paniekaanvallen. 
  • Het is erg belangrijk dat je situaties die je angstig maken of triggers die leiden tot stress/ spanningen en mogelijke paniekaanvallen niet gaat vermijden. Hoewel je dit het liefst wel zou willen doen en je hier op korte termijn mogelijk baat van ondervindt, vergroot dit juist je angsten. 
  • Praat erover met iemand die je vertrouwt. Op het moment wanneer je symptomen van een paniekaanval herkent, helpt het je om rust en afleiding op te zoeken, bijvoorbeeld door op andere zaken te letten dan de sensaties, angsten en gedachten die je ervaart en je te richten op ontspanning. 
  • Vaak gaat een paniekaanval gepaard met vele negatieve gedachten en/ of nemen negatieve gedachten, ook wel ‘doemdenken’ genoemd, toe door de intense ervaringen, waardoor bovenstaande symptomen verergeren. De gedachte dat een paniekaanval weer over gaat en op zichzelf niet schadelijk is, kan helpend zijn om meer tot rust te komen. 
  • Ook andere positieve, helpende gedachten kunnen ervoor zorgen dat je je rustiger gaat voelen. Op het moment dat je je angstig voelt, zijn deze lastiger te bedenken. Schrijf ze daarom van tevoren ergens op waar je deze snel kunt vinden, zoals in je telefoon of op een briefje die je op een toegankelijke plek opbergt waar je deze regelmatig of snel terugvindt.  

Psychologische interventies

Wat te doen wanneer algemene tips niet toereikend zijn en angst- of paniekklachten iemands functioneren beïnvloeden? Naast onderzoeken (APO/NPO) en trainingen biedt Het Blikveld psychologische interventies aan gericht op het verminderen van psychische klachten. Wij richten ons op arbeidsrelevante psychische problematiek. Naast klachten die kunnen voortkomen uit langdurige werkstress, overspannenheid of een burnout kunnen dit ook meer privé/ persoonsgerelateerde angst- en stemmingsklachten zijn die invloed hebben op het werk. Onze psychologische begeleidingstrajecten hebben als doel om een medewerker inzetbaar te houden of weer te krijgen (bij dreigend uitval of verzuim). Onze begeleiding is praktisch en oplossingsgericht. We geven medewerkers inzicht in de factoren en problemen die de klachten veroorzaken en helpen deze te veranderen of te doorbreken. We hebben geen wachtlijst en geven na het eerste gesprek een schatting van het aantal benodigde sessies. We hebben besloten om zonder zorgverzekering te opereren; de psychologische begeleiding van Het Blikveld kan worden vergoed door de werkgever. 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op of kijk op onze website (www.hetblikveld.nl).

Copyright 2023 Het Blikveld