Oog voor een verstandelijke beperking

21 november 2020

Oog voor laag IQ
Uit een onderzoek van psychiater Jeanet Nieuwenhuis blijkt dat 44 procent van de clienten die behandeld worden binnen de GGz vermoedelijk een laag IQ hebben. Hierbij betekent een laag IQ ofwel licht verstandelijk beperkt (50-70), of zwakbegaafd (70-85). Jeanet stelt vast dat dit doorgaans niet wordt opgemerkt door de behandelaar. In de praktijk leidt dit tot overschatting van hun mogelijkheden, het stellen van onjuiste diagnoses en het onvoldoende kunnen profiteren van de behandeling.

Een laag IQ herken je niet altijd direct. Aan het uiterlijk valt niets bijzonders te zien. Mensen met een laag IQ kunnen verbaal sterk zijn en hebben geleerd om hun beperking te verbergen. Pas na doorvragen blijkt dat ze de ingewikkelde termen die ze gebruiken niet goed begrijpen en soms herhalen/ papegaaien wat ze binnen de hulpverlening of elders hebben gehoord.

Waarom is herkenning wel belangrijk? Als kinderen en volwassenen met een laag IQ moeten opboksen tegen te hoge verwachtingen en eisen van de omgeving, veroorzaakt dat stress of problemen in communicatie en gedrag. Zoals onbegrip, het niet nakomen van afspraken of een woedeaanval. Dit is meestal geen kwestie van onwil, maar van onvermogen. Continue overvraging kan leiden tot psychische problemen, zoals een depressie en een negatief zelfbeeld. Waar moet je op letten? Verdiep je in de achtergrond van de persoon die je voor je hebt. Hoe ging het met leren op school? Ben je blijven zitten, heb je speciaal onderwijs gevolgd? Is er sprake van schuldenproblematiek? Hoe gaat het met regelzaken, zoals administratie, aanvragen van toeslagen, afsluiten van abonnementen? Komt er een verstandelijke beperking aan het licht, dan moet een behandeling worden aangepast en is er een meer praktische vorm van begeleiding nodig, zowel in de thuissituatie als in de zoektocht naar een passende en duurzame werkplek.

Masterclass Autisme en ADHD
Wilt u uw kennis over Autisme en ADHD vergroten? Kennis waardoor u deze problematiek in de gesprekken met uw klant/medewerker leert herkennen? Waardoor u beter in staat bent om gesprekken vorm te geven en passende en adequate begeleiding of trajecten in te zetten?

Op meerdere momenten in het jaar organiseren wij diverse masterclasses voor onder meer klantmanagers en consulenten die werkzaam zijn bij een sw-bedrijf. Binnen de masterclass is er ruimte voor inbreng van casuistiek. Aan het einde van de masterclass bent u beter in staat om deze ziektebeelden te herkennen én kunt u de gesprekken met deze doelgroepen beter afstemmen op de problematiek. De klant voelt zich hierdoor beter begrepen, wat de motivatie en begeleiding in (een traject naar) werk of zorg ten goede komt. 

Heeft u interesse in de masterclass Autisme en ADHD? U kunt zich aanmelden op basis van individuele inschrijving via onze website https://www.hetblikveld.nl/masterclassEr is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht u interesse hebben, maar de datum of locatie komt niet uit? Stuur dan een mailtje naar info@hetblikveld.nl zodat we u kunnen informeren over andere mogelijkheden.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust contact op met één van ons of neem een kijkje op onze website: www.hetblikveld.nl.

Copyright © 2017 Het Blikveld, Alle rechten voorbehouden.