Hoogsensitiviteit en werk (februari 2022)

25 februari 2022

Hierbij presenteren wij u de nieuwsbrief van Het Blikveld – Specialist in Arbeidspsychologisch Advies. Wij houden u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen ons werkveld en onze organisatie. 

Hoog Sensitieve personen

Uit onderzoek volgt dat hoogsensitieve personen (HSP) stressgevoeliger zijn en een grotere kans hebben op (kortdurend) verzuim en burn-out. Hoewel hoogsensitiviteit lange tijd werd weggezet als “lastig”, kunnen HSP van ongekende waarde zijn voor werkgevers met hun analytisch denkvermogen, emotionele intelligentie, sterke communicatieve vaardigheden, creativiteit en loyaliteit. Voor organisaties loont het om deze bijzondere eigenschap en de daarmee gepaard gaande kwaliteiten en talenten te herkennen én te erkennen en een werkcontext te creëren waarbinnen HSP floreren. HSP kunnen op hun beurt gestimuleerd worden om aan prikkelmanagement te doen en regie te krijgen op hun sensitiviteit. Bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werk en A&O deskundigen kunnen een belangrijke ondersteunende rol vervullen richting zowel leidinggevenden als HSP, zodat het verzuim afneemt en het werkgeluk van deze groep professionals toeneemt. 

Voor Suzanne Nieuwenhuis (trainer HSP en werk) was kennis en zelfinzicht op het gebied van hoogsensitiviteit een echte “gamechanger”; opeens vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Het stelde haar in staat om aan prikkelmanagement te doen, haar HSP-talenten in te zetten en haar eigen job te craften zodat deze beter bij haar paste. Na bijna 20 jaar werkzaam te zijn geweest als jurist, werd zij Chief Happiness Officier en preventiemedewerker binnen de Rijksoverheid en schoolde zichzelf om tot trainer. Inmiddels is zij zelfstandig trainer en coach. Het is haar missie om het werkgeluk binnen organisaties te vergroten en meer herkenning en erkenning van hoogsensitiviteit op de werkvloer te creëren. Zij is dan ook zeer dankbaar dat zij in november 2021 door de beroepsvereniging van trainend Nederland (NOBTRA) is onderscheiden met de Young Talent Award 2021 op het gebied van Diversiteit & Inclusie.

Nieuwsgierig geworden naar een training op het gebied van HSP en werk? Bekijk dan onderstaand aanbod:

Online training Hoogsensitiviteit en werk

Samen met Werkgelukt biedt Het Blikveld de online training Hoogsensitiviteit en werk. Tijdens deze training staat hoogsensitiviteit op de werkvloer centraal. Aan de orde komt onder meer:

 • Wat is HSP en hoe werkt het hoogsensitieve brein?
 • Hoe herken je HSP? Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
 • Hoe stel je HSP vast en wat is het verschil met prikkelgevoelige DSM-V stoornissen zoals ASS? 
 • Wat zijn beperkingen en waar liggen juist talenten?
 • Wat is een passende werkcontext en wat zijn rode vlaggen?
 • Welke praktische begeleiding op de werkvloer is wenselijk?
 • Hoogsensitieve medewerkers helpen een persoonlijk prikkelplan op te stellen.

De trainer zal praktische handvatten geven voor de begeleiding van hoogsensitieve professionals. In de training wisselen kennisoverdracht en interactieve discussies elkaar af, zowel in tweetallen (via break out rooms) als plenair. Ook is er ruimte voor de inbreng van casuïstiek en kennisdeling met vakgenoten.

Data:                         donderdag 21 april 2022 (13.30 uur tot 16.30 uur) 

                                   óf dinsdag 13 september 2022 (9.00 uur tot 12.00 uur)

Vorm:                        online via teams

Inschrijven via:     https://www.hetblikveld.nl/training/hoogsensitiviteit-en-werk

Accreditatie is aangevraagd bij AbSg. De NVvA heeft de training geaccrediteerd met 3 PE punten.

Autisme op de werkvloer

Rachel van Schaijk heeft een interview gehad met Frans Brocatus. Frans heeft in 2011 de diagnose Autisme spectrum Stoornis gekregen, verricht werkzaamheden bij Magazijn076 (waar mensen met autisme de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op sociaal, creatief en/of zakelijk vlak) én is als 'ervaringsdeler' betrokken bij de training Autisme en werk die Het Blikveld in samenwerking met WerkmansMobiliteit verzorgt.

Benieuwd naar het artikel over dit interview? Open dan onderstaande link:

https://bgmagazine.nl/10-tips-in-de-omgang-met-een-werknemer-met-autisme/

Online training Autisme en werk in samenwerking met Werkmans Mobiliteit

Samen met WerkmansMobiliteit bieden wij de online module Autisme en werk. Tijdens deze module staat de stoornis in het autismespectrum centraal. De arbeidspsycholoog en re-integratiedeskundige brengen hun expertise over de volgende onderwerpen: 

 • Hoe herken je autisme? Wat zijn de kernsymptomen?
 • Wat zijn beperkingen en waar liggen juist talenten?
 • Wat zijn de nieuwste inzichten en ontwikkelingen?
 • Wat zijn passende behandelmogelijkheden?
 • Wat betekent autisme voor de inzet in werk?
 • Welke praktische begeleiding op de werkvloer is wenselijk? 

Een ervaringsdeskundige zal ingaan op zijn ervaringen op het gebied van een Autisme Spectrum Stoornis en werk en zal vanuit eigen ervaring praktische handvatten geven voor de begeleiding van mensen met (vermoedens van) een Autisme Spectrum Stoornis. Kennisoverdracht, interactieve discussies en oefeningen wisselen elkaar af. Ook is er ruimte voor de inbreng van casuïstiek en kennisdeling met vakgenoten.

Data:                         donderdag 24 maart (deze is reeds vol) óf donderdag 13 oktober 2022

Tijdstip:                    van 9 tot 13 uur

Vorm:                       online via Teams

Inschrijven via:      https://www.hetblikveld.nl/training/autisme-op-de-werkvloer

Accreditatie is toegekend door AbSg (4 punten) en NVvA (2 punten).

Copyright © 2022 Het Blikveld