Hoogbegaafdheid

1 november 2020

Terugblik en vooruitkijken
Het Blikveld kijkt terug op een mooi jaar in 2016. We hebben diverse nieuwe opdrachtgevers mogen verwelkomen, ons team en onze dienstverlening is verder gegroeid en we hebben weer veel interessante onderzoeken uitgevoerd. Ook 2017 belooft een mooi jaar te worden. Een lustrumjaar, waar we met ons team en met onze relaties aandacht aan willen besteden. Recentelijk hebben we met ons team het Muzieum bezocht. Onder begeleiding van een slechtziende gids hebben we ervaren hoe het is om in het donker een weg over te steken, boodschappen te doen en een drankje te bestellen in een café. Indrukwekkend en een aanrader om de impact van het niet zien te ervaren.

Psychiatrische expertise
Eén van de nieuwe ontwikkelingen in de dienstverlening van Het Blikveld is de mogelijkheid tot het inzetten van een aanvullende psychiatrische expertise. In sommige trajecten en voor sommige indicaties is het noodzakelijk gebleken om een DSM IV diagnose te stellen. Indien dit nodig is, kan er een psychiatrische expertise worden ingekocht, aanvullend op de arbeidspsychologische onderzoeken die u van ons gewend bent. De tarieven voor deze expertise kunnen bij ons worden opgevraagd.

Hoogbegaafdheid en werk
In de week van de hoogbegaafdheid is onlangs extra aandacht besteed aan wat het betekent om hoog begaafd te zijn; wat zijn kwaliteiten en knelpunten voor mensen met een buitengewone intelligentie?

Van hoogbegaafdheid is sprake bij een IQ vanaf 130. Naar schatting ruim 2 procent van de bevolking, zo'n 350.000 mensen, scoort zo'n hoog IQ. Hoogbegaafden zijn snelle en slimme denkers, die complexe zaken aankunnen. Ze hebben een sterk analytisch vermogen, nemen veel meer waar, voelen meer en kunnen ergens grenzeloos in geïnteresseerd raken. Ook zijn ze creatief, nieuwsgierig, gedreven en autonoom. Deze uitzonderlijke capaciteiten van hoogbegaafden kunnen hen brengen tot geweldige prestaties.

Het is echter ook bekend dat de eigenschappen van hoogbegaafdheid geen garantie op succes zijn. Naast kwaliteiten zien we ook veel knelpunten bij hoogbegaafden in relatie tot hun werk, waardoor ze hun talenten niet kunnen inzetten en soms zelfs geheel uitvallen. Uit het rapport ‘Heel slim en toch zonder werk’ dat het IHBV begin dit jaar publiceerde, staat dat een derde van de hoogbegaafden slecht functioneert op het werk, of thuis zit. Uit onderzoek naar de redenen van het ‘vastlopen’ blijkt dat zij zeer perfectionistisch, onzeker, faalangstig en/of overprikkeld zijn. Vaak hebben ze moeite met communiceren door een gebrek aan „mensen met dezelfde golflengte”. Ook vinden ze te weinig uitdaging/ vernieuwing, zijn ze snel verveeld, vinden ze hun werk niet „zinvol”, of ontstaat er conflict met een leidinggevende, bijvoorbeeld omdat hij of zij de hoogbegaafde als bedreiging ziet of omdat de hoogbegaafde het liefst autonoom werkt en alles op de eigen manier wil doen. Ze schakelen soms zó snel, dat de vragen die ze stellen niet begrepen worden, en collega’s denken dat hun inzichten wel ongegrond zullen zijn.

Hoogbegaafdheid wordt bij volwassenen veelal pas laat ontdekt; een hoge intelligentie wordt vaak ten onrechte aangezien voor een depressie of een stoornis als autisme of ADHD. Wanneer een hoge intelligentie wordt vermoed, kan het intelligentieniveau middels een arbeidspsychologisch onderzoek bij Het Blikveld in kaart worden gebracht. Inzicht geven aan de werknemer en de werkgever en het bespreekbaar maken van de verschillen in gedrag, kan gevoelens van frustratie en onzekerheid verminderen en/of voorkomen. Door de hoogbegaafde werkzaamheden aan te bieden die bij hem of haar passen en voldoende uitdaging bieden, kunnen zijn/ haar talenten en kwaliteiten optimaal benut worden wat tot een win-win situatie leidt.

Geïnspireerd door deze nieuwsbrief? Laat het ons weten. 

Copyright © 2017 Het Blikveld, Alle rechten voorbehouden.