Depressie en sporten (maart 2024)

27 maart 2024

Online training Hoogsensitiviteit en werk

Samen met Werkgelukt biedt Het Blikveld de online training Hoogsensitiviteit en werk. Tijdens deze training staat hoogsensitiviteit op de werkvloer centraal. Aan de orde komt onder meer:

  • Wat is HSP en hoe werkt het hoogsensitieve brein?
  • Hoe herken je HSP? Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
  • Hoe stel je HSP vast en wat is het verschil met prikkelgevoelige DSM-V stoornissen zoals ASS? 
  • Wat zijn beperkingen en waar liggen juist talenten?
  • Wat is een passende werkcontext en wat zijn rode vlaggen?
  • Welke praktische begeleiding op de werkvloer is wenselijk?
  • Hoogsensitieve medewerkers helpen een persoonlijk prikkelplan op te stellen.

De trainer zal praktische handvatten geven voor de begeleiding van hoogsensitieve professionals. In de training wisselen kennisoverdracht en interactieve discussies elkaar af, zowel in tweetallen (via break out rooms) als plenair. Ook is er ruimte voor de inbreng van casuïstiek en kennisdeling met vakgenoten.

Data:                   donderdag 18 april 2024 (9.00 uur tot 12.00 uur)

Vorm:                  online via teams

Inschrijven via:   https://www.hetblikveld.nl/training/hoogsensitiviteit-en-werk

De NVvA heeft de training geaccrediteerd met 3 PE punten.

 

Online module Autisme en werk in samenwerking met Werkmans Mobiliteit en ervaringsdeskundige            

Op 14 maart hebben wij deze training weer mogen verzorgen. We troffen een enthousiaste en interactieve groep. De training werd met een dikke 8,5 beoordeeld!

Heb jij ook interesse? Schrijf je dan in:

Data: donderdag 3 oktober 9:00 - 13:00 uur 

Vorm: online via Teams

Accreditatie: NVvA (2 punten)

Inschrijven via: https://www.hetblikveld.nl/training/autisme-op-de-werkvloer

Depressie en sporten

Wat houdt een depressie in en wat is de prevalentie?

Een depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis. In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de volwassenen tussen de 18 en 75 jaar ooit in zijn of haar leven een depressie. Er is niet één speciale oorzaak voor het ontstaan hiervan. Vaak is het een combinatie van meerdere factoren en is er sprake van een complex samenspel van factoren. Zo is erfelijkheid bijvoorbeeld één van de factoren, net als het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. De persoonlijke eigenschappen die een mens heeft, kunnen ook invloed hebben op het ontstaan van een depressie. Veel piekeren, negatief denken, moeite hebben met het vragen van steun of het hebben van faalangst, zijn voorbeelden van eigenschappen die de kans op een depressie kunnen vergroten. 

Een depressie, ook wel stemmingsstoornis genoemd, kan per persoon en/of per periode variëren in ernst en kan zich uiten in zowel lichamelijke, cognitieve als emotionele klachten. Mensen voelen zich vaak verdrietig, somber of vlak. Ook is er bij een depressie sprake van verminderde interesse of plezier in activiteiten die voorheen wel als positief werden ervaren. Vaak hangen bepaalde gedachten samen met de sombere stemming, zoals zich waardeloos of schuldig voelen en het ervaren van doodsgedachten of een doodswens. Voorbeelden van lichamelijke klachten zijn hoofdpijn, buikpijn, trager bewegen of praten. Ook zijn er mensen die in plaats van vertraging juist last hebben van lichamelijke onrust en moeite hebben om stil te zitten. Andere lichamelijke klachten zijn slapeloosheid, of juist toegenomen slaap, verandering in eetlust en vermoeidheid. Ook is er bij een depressieve stoornis vaak sprake van cognitieve klachten, zoals een verminderde concentratie, vergeetachtigheid, moeite met overzicht houden en trager denken. Dit zijn ook belangrijke klachten om rekening mee te houden in het contact, omdat er hierdoor vaak sprake is van een beperkte aandachtsboog. De aanwezigheid van een depressie resulteert veelal in een verminderde belastbaarheid en kan een (forse) belemmering vormen in het dagelijks functioneren, zo ook op werkgebied.

Behandeling van een depressie

Het is bekend dat er voor het behandelen van een depressie verschillende psychologische behandelvormen (zoals cognitieve gedragstherapie) en/ of medicamenteuze behandelingen (zoals antidepressiva) bestaan. Wat nu echt de werkzame factor is van deze behandelingen is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de relatie tussen cliënt en therapeut belangrijk is en dat de cliënt wordt gemotiveerd tot gedragsverandering, waardoor hij of zij zich ook weer anders kan gaan voelen.  

Wat minder bekend is, maar wel al meermaals door verschillende studies wetenschappelijk is aangetoond, is de effectiviteit van lichaamsbeweging bij mensen met een depressie. Naast het feit dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op het geheugen, concentratievermogen, denkkracht, creativiteit, de verwerking van informatie, slaap en het zelfvertrouwen, heeft het ook een bewezen positief effect op het behandelen van stemmingsklachten. Lichaamsbeweging, in welke vorm dan ook, zorgt voor het ontstaan van biologische processen in het brein. Dit maakt stofjes vrij, ook wel neurotrofines en neurotransmitters genoemd. Een bekende neurotransmitter die vrijkomt bij bewegen is bijvoorbeeld dopamine, maar ook de aanmaak van endorfine en serotonine vindt plaats. Deze stofjes hebben meerdere positieve effecten op het brein, maar bovenal ervaar je door de aanmaak hiervan zowel een verbetering in je stemming, als minder pijn, angst en stress.  

Positieve effecten worden al in gang gezet wanneer je minimaal één uur per week matig intensief sport. Dit betekent beweging waarbij de ademhaling versnelt en de hartslag omhoog gaat, zoals krachttraining, dansen of yoga. Maar ook wandelen of joggen bewerkstelligt (weliswaar in iets mindere mate) positieve effecten. 

Matig intensieve lichaamsbeweging blijkt net zo effectief bij het behandelen van een milde tot gemiddelde depressie, als de inzet van psychotherapie of antidepressiva. Andere voordelen aan bewegen zijn dat er niet per definitie kosten aan verbonden hoeven te zitten, er zijn geen (lange) wachtlijsten, je hoeft geen drempel over te gaan om met iemand in gesprek te gaan over (veelal kwetsbare) onderwerpen, en er zijn geen medicamenteuze bijwerkingen. 

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Naast dat lichaamsbeweging effectief is bij het herstellen van een depressie, dient het ook als een beschermende factor tegen het ontstaan ervan. Regelmatig bewegen verkleint dus de kans op het ontwikkelen van een depressie. Dit geldt voor alle leeftijden en zowel voor mannen als voor vrouwen. 

Is er sprake van stemmingsklachten waardoor jouw medewerker uitvalt of dreigt uit te vallen van werk en wil je weten wat Het Blikveld kan betekenen? 

Neem een kijkje op onze website: https://www.hetblikveld.nl/begeleiding/psychologische-begeleiding