Beschrijvende diagnostiek (januari 2023)

16 januari 2023

Motiverende gespreksvoering

Onze training Motiverende gespreksvoering is gericht op (begeleiding naar) werk en behandeling. Onze collega’s Lieke van den Bosch en Malou van Mierlo schreven hier een mooi artikel over wat geplaatst is in BG Magazine. Hierbij delen we met jullie een link naar het artikel: 

https://bgmagazine.nl/motiverende-gespreksvoering-bij-gedragsverandering/

 

Hoogsensitiviteit en werk

Speciaal voor Het Blikveld heeft Suzanne Nieuwenhuijs een training ontwikkeld over HSP op de werkvloer. Luister naar haar podcast voor een kort inkijkje. Ook nieuwsgierig? Volg dan de training!

SSR Meestervertellers met Suzanne Nieuwenhuijs – SSR

 

Op de agenda

Accreditatie is toegekend door de AbSg en NVvA. 

Ben je geïnteresseerd in deze modules en kun je niet op genoemde datum? Of wil je de training in-company? Stuur dan een mailtje naar info@hetblikveld.nl.

 

Voor- en nadelen diagnoses

De DSM is het veelbesproken classificatiesysteem voor psychologen en psychiaters. Binnen de behandelsector stellen de verzekeraars een officiële classificatie als voorwaarde om de zorg te vergoeden. Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van een ‘diagnose’ en waarom stellen wij bij Het Blikveld geen diagnoses?

Een ‘diagnose’ (of eigenlijk ‘classificatie’) binnen de GGZ houdt in dat iemand aan voldoende kenmerken voldoet om te kunnen spreken van een mentale aandoening. Naast het feit dat de zorg vergoed wordt en het toegang geeft tot hulp, kunnen mensen een diagnose prettig vinden, omdat het een verklaring geeft van de klachten en mensen kan ‘ontschuldigen’. Diagnosticeren kent echter ook nadelen. Zo is er regelmatig sprake van ‘misdiagnose’, onder meer op het vlak van hoogbegaafdheid en vrouwen met autisme. Ook gaan diagnoses al snel gepaard met stigma’s en heersen er misvattingen over diagnoses. Zo wordt de diagnose schizofrenie al snel geassocieerd met het hebben van meerdere persoonlijkheden en wordt deze groep al gauw als te kwetsbaar beschouwd om deel te nemen aan scholing of werk. Ook zelfstigma komt veel voor; heersende negatieve opvattingen worden als waar ervaren/ (te sterk) op zichzelf betrokken, wat gepaard gaat met gevoelens van onzekerheid en de angst ‘anders te zijn’ of niet geaccepteerd te worden. 

Destigmatisering en demedicalisering

Binnen de hulpverlening is er steeds meer aandacht voor destigmatisering en demedicalisering en is er een verschuiving gaande richting een transdiagnostische benadering. Bij Het Blikveld maken we al lange tijd bewust de keuze voor beschrijvende diagnostiek. We zijn van mening dat een uitgebreide (persoons)omschrijving de persoon meer recht doet én meer informatie en aanknopingspunten geeft. In ons werk zegt de classificering niet zoveel; bij iedere persoon komt de problematiek immers anders tot uiting. Dit is onder meer afhankelijk van iemands persoonlijkheidskenmerken, niveau van functioneren en het systeem waarin iemand zich bevindt en is opgegroeid. In plaats van een focus op klachten en ‘hokjes’ kijken we dan ook liever breder en willen juist graag weten waar iemand tegenaan loopt en wat iemand nodig heeft in een werksituatie. 

We merken dat dit door veel opdrachtgevers gewaardeerd wordt en we ook steeds vaker vooraan in een traject ingezet worden. Onze manier van werken resulteert in concrete adviezen, niet alleen op werkvlak, maar bijvoorbeeld ook wat betreft passende behandelmogelijkheden. Gericht doorverwijzen naar de juiste, passende zorg (denk aan ambulant ipv psychologisch, of naar een specifieke therapievorm of gespecialiseerd behandelcentrum), komt de lange wachtlijsten ten gunste. Ook geven we adviezen over hoe in een (helaas vaak voorkomende) wachtperiode met klachten omgegaan kan worden, om verergering van klachten zoveel mogelijk te voorkomen en de persoon zoveel mogelijk verbonden te houden met de maatschappij en het werk. Niet alleen kunnen we passende zorg omschrijven, vaak kunnen we deze zelf bieden. In onze interventietrajecten bieden we behandeling voor onder meer aanpassingsmoeilijkheden na ingrijpende gebeurtenissen, angstklachten, overspannenheid, burnout, depressie of mentale vermoeidheid. Een dergelijk traject kan ook ingezet worden ter overbrugging van de wachtlijst bij de GGZ. Zowel voor onze onderzoeken als onze interventietrajecten hanteren wij korte doorlooptijden. 


Copyright © 2023 Het Blikveld