Autisme en werk/ De psychologische kant van pijn

1 december 2020

Masterclass Autisme en ADHD (werkgevers/leidinggevenden) en Autisme en Werk (bedrijfsartsen)
De positief gewaardeerde masterclass Autisme en ADHD geven wij nu ook voor werkgevers/leidinggevenden. Daarnaast hebben wij een masterclass Autisme en Werk ontwikkeld speciaal voor bedrijfsartsen. Deze wordt gegeven in samenwerking met een re-integratiespecialist van Werkmans Mobiliteit. Accreditatie is aangevraagd bij AbSg. Wilt u uw kennis over autisme en de impact van autisme op arbeid vergroten? Dan is deze masterclass voor u geschikt!

In de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:
• hoe herkent u autisme?
• wat zijn beperkingen en waar liggen juist talenten?
• wat betekent autisme voor de inzet in werk?
• welke begeleiding op de werkvloer is wenselijk?

Ook is er ruimte voor de inbreng van casuïstiek en kennisdeling met vakgenoten.

U kunt zich aanmelden op basis van individuele inschrijving via onze website https://www.hetblikveld.nl/masterclass. Mocht u interesse hebben maar de data of locatie komen niet uit? Heeft u interesse in een training die gericht is op andere ziektebeelden? Stuur dan een mailtje naar info@hetblikveld.nl zodat we u kunnen informeren over andere mogelijkheden. 

De psychologische kant van pijn
De Natura Foundation rapporteert dat ongeveer 18 procent van de Nederlandse bevolking met matige tot zware chronische pijnklachten kampt. Chronische pijn heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven en gaat vaak gepaard met depressieve klachten; ongeveer 19 procent van de mensen die chronische nek- en rugklachten hebben, leiden tevens aan een depressie.

Pijn bestaat uit twee componenten: de pijnreactie en de pijngewaarwording. De pijnreactie is een automatische reactie, bijvoorbeeld het terugtrekken van de hand bij verbranding. De pijngewaarwording – de hoeveelheid pijn die iemand ervaart - is echter subjectief en sterk afhankelijk van psychologische factoren. Alhoewel het belangrijk is om pijn niet te ‘psychologiseren’ komt er steeds meer bewijs voor dat psychologische factoren een grote rol spelen in pijnbeleving, MRI-scans van pijnpatiënten laten bijvoorbeeld zien dat zowel emotionele-, cognitieve-, als gedragsgebieden oplichten wanneer iemand pijn ervaart. In de praktijk betekent dit dat de beperkingen die iemand ervaart, worden beïnvloed door iemands ‘mindset’. Angst, machteloosheid en een overmatige focus op de pijn kunnen de pijn in stand houden of verergeren. Optimisme, acceptatie, op andere zaken focussen én het ervaren van steun en begrip vanuit de omgeving, kunnen daarentegen juist pijnverzachtend werken.

Er komt dan ook steeds meer aandacht voor de psychologische kant van pijn; steeds meer pijnteams bestaan naast artsen, neurologen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten tevens uit psychologen en pijnverpleegkundigen. Toch wordt er vaak nog voornamelijk gefocust op de medische oorzaken van pijn, zowel door degene die pijn ervaart  als door zijn of haar omgeving. Ook wanneer pijnpatiënten in medisch opzicht uitbehandeld zijn of wanneer de klachten vanuit medisch oogpunt onvoldoende verklaard kunnen worden, worden psychologische factoren vaak onvoldoende belicht. Via een arbeidspsychologisch onderzoek van Het Blikveld kan er inzicht worden verkregen in de psychologische kant van de pijn (hoe gaat iemand met zijn pijnklachten om, welke rol spelen de pijnklachten in iemands leven, op welke manier beperken de pijnklachten iemand (op de werkvloer). Het Blikveld kan helpen om de psychische en psychosomatische klachten in kaart te brengen, en vooral de ondersteuning bieden om met de klachten om te gaan, zowel privé als in een werksituatie. Dit kan in een op maat gemaakt interventietraject of door te verwijzen naar de juiste hulpverlening elders.

Geïnspireerd door deze nieuwsbrief? Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met één van ons of neem een kijkje op onze websitehttps://www.hetblikveld.nl.

Copyright © 2018 Het Blikveld, Alle rechten voorbehouden