Autisme bij vrouwen en ACT (april 2021)

7 april 2021

Hierbij presenteren wij u de nieuwsbrief van Het Blikveld – Specialist in Arbeidspsychologisch Advies. Wij houden u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen ons werkveld en onze organisatie.

Autismespectrumstoornis bij vrouwen

De criteria waar artsen en psychologen zich bij diagnostiek op baseren zijn vrijwel altijd afgeleid uit onderzoek bij jongens/mannen. Bij vrouwen komen de gedragingen in vergelijking met mannen anders en minder duidelijk tot uiting, waardoor de onderliggende problematiek vaak niet wordt opgemerkt. Wanneer vrouwen met autisme zich melden bij hulpverlening, staan psychische klachten zoals angst of depressie vaak op de voorgrond. De onderliggende problematiek, in dit geval een stoornis in het autisme spectrum, blijft echter vaak onopgemerkt, waardoor dit niet of zelfs, met alle gevolgen van dien, verkeerd wordt behandeld.

Bij vrouwen met autisme zijn de beperkte interesses waar mensen overmatig mee bezig kunnen zijn minder opvallend dan bij mannen. Waar mannen bijvoorbeeld uren bezig kunnen zijn met typerende bezigheden zoals modelbouw of schema’s bijhouden met informatie, richten vrouwen zich meer op bezigheden zoals schoonmaken, lezen of puzzelen. Vrouwen blijken ook veel beter in staat om hun autismekenmerken te camoufleren; hierdoor vallen gedragingen vaak niet op voor hun omgeving. Meisjes worden in hun jeugdjaren vaak beter getraind in sociaal gedrag; ze worden meer dan jongens gestuurd op sociale vaardigheden door hun omgeving, kijken goed naar de ander en imiteren het gedrag. Mensen met autisme, en vrouwen in het bijzonder, doen dit omdat ze er bij willen horen, behoefte hebben aan meer sociale contacten, pesten of negatieve reacties van anderen willen voorkomen en meer kans willen maken op een baan of een levenspartner.

Hoe camoufleren mensen met autisme? Dit kan door bijvoorbeeld het regelmatig maken van oogcontact tijdens een gesprek omdat anderen dat nu eenmaal ook doen. Of het veel nadrukkelijker tonen (bijvoorbeeld in je gezichtsuitdrukking of middels woorden) van bepaalde emoties dan zij normaal gesproken zouden doen; soms zelfs zonder die emotie werkelijk te voelen. Ook het vermijden van (lange) gesprekken over je favoriete onderwerp uit angst anderen daarmee te vervelen, is een vorm van camoufleren.

Mensen met een autismespectrumstoornis, en dus met name vrouwen, kunnen daarnaast daarnaast geneigd zijn om het niet te laten merken als zij overweldigd worden door zintuiglijke overprikkeling. Ook kunnen zij hun behoefte aan ‘stimming’ (zelfstimulerend gedrag, zoals fladderen, op en neer springen of van voor naar achter bewegen) onderdrukken of verstoppen. Stimming heeft belangrijke functies, zoals het kalmeren bij stress en het voorkomen van over- of onderprikkeling, en het onderdrukken hiervan leidt dan ook tot spanning of uitputting. Ook de andere vormen van camoufleren zijn gelinkt aan uitputting, angst, een laag zelfbeeld, depressie en een grotere kans op suicidaliteit, evenals de vaak late diagnosestelling bij vrouwen met autisme.

Online module Autisme en werk in samenwerking met Werkmans Mobiliteit

Wil je meer weten over de kenmerken van autisme en de impact daarvan op werk? Samen met WerkmansMobiliteit bieden wij de online module Autisme en werk aan. Tijdens deze module staat de stoornis in het autismespectrum centraal. Een ervaringsdeskundige zal ingaan op zijn ervaringen op het gebied van een ASS en werk en zal vanuit eigen ervaring praktische handvatten geven voor de begeleiding van mensen met (vermoedens van) een ASS.

De arbeidspsycholoog en re-integratiedeskundige brengen hun expertise over de volgende onderwerpen:

 • Hoe herken je autisme? Wat zijn de kernsymptomen
 • Wat zijn beperkingen en waar liggen juist talenten?
 • Wat zijn de nieuwste inzichten en ontwikkelingen?
 • Wat zijn passende behandelmogelijkheden?
 • Wat betekent autisme voor de inzet in werk?
 • Welke praktische begeleiding op de werkvloer is wenselijk?

Kennisoverdracht, interactieve discussies en oefeningen wisselen elkaar af. Ook is er ruimte voor de inbreng van casuïstiek en kennisdeling met vakgenoten.

Datum: 29 april van 13.00 – 17.00 uur
Vorm: Online via Teams
Accreditatie is toegekend door AbSg (4 punten) en NVvA (2 punten).

Ben je geïnteresseerd in deze module en kun je niet op genoemde datum? Stuur dan een mailtje naar info@hetblikveld.nl of kijk op onze website voor nieuwe data.

Uitgelicht: Acceptance and Commitment Therapy

De psychologen van Het Blikveld zijn onder meer opgeleid in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dit is een vorm van gedragstherapie waarbij je leert om handiger om te gaan met (vervelende) gedachten, gevoelens en omstandigheden. In het proces van ACT komen drie thema’s aan bod, die een rode draad vormen door de gesprekken en de oefeningen die ook in het dagelijks leven worden toegepast. Binnen het thema Hoofd gaan we onderzoeken wat jouw brein allemaal aan gedachten produceert, en vooral hoe je daar wat meer afstand van kunt nemen. Daarnaast onderzoeken we hoe jouw hoofd moeilijke en vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden vermijdt en controleert. Door je bewust te worden en te stoppen met wat niet werkt/helpt en te doen wat wel werkt/helpt, kun je hier op een handigere manier mee om leren gaan.

Binnen het thema Lijf gaat het over het bewust voelen en ervaren van wat er op dit moment allemaal speelt in jouw leven. Je leert daarin stap voor stap om contact te maken met jouw lijf en zintuigen (Mindfulness) en om wat losser te komen van alle regels die je volgt (‘moeten’). Dit helpt om meer bewust en losser/speelser in het leven te komen staan en flexibeler met situaties om te kunnen gaan.

Binnen het thema Hart onderzoeken we wat jij diep van binnen zou willen doen met jouw leven. Je leert jouw waarden ontdekken en een concreet stappenplan op te stellen hoe je deze gaat verwezenlijken.

ACT is een mooie, wetenschappelijk bewezen wijze om mensen te helpen om meer psychologische flexibiliteit te krijgen. Veel dingen in het leven kunnen we niet veranderen; de manier waarop we met de dingen omgaan wel, en dat is precies waar ACT zich op richt.

Waarom zou je kiezen voor Het Blikveld? Wij onderscheiden ons van andere aanbieders door:

 • Ruime expertise in arbeidsgerelateerde problematiek;
 • Focus op snelle werkhervatting en voorkomen van verzuim;
 • Direct een afspraak na aanmelding (geen wachttijd);
 • Korte communicatielijnen;
 • Mogelijkheid tot rapportage of driegesprek, met inachtneming van de privacy van de medewerkers en beroepsethische regels van onze beroepsvereniging.

Copyright © 2021 Het Blikveld