Menu

(loopbaan) Coaching

Een coachingstraject richt zich op het ondersteunen van uitkeringsgerechtigden die belemmeringen ervaren in hun traject richting werk. Deze belemmeringen kunnen zich op diverse gebieden voordoen: persoonlijk, sociaal, communicatief, angst voor veranderingen, faalangst etc. Een coachingstraject dient tot doel om uitval tijdens een traject te voorkomen en om het traject naar werk voor alle partijen succesvol af te sluiten. Specifiek wordt dan ook aandacht besteed aan het versterken van de motivatie en copingsvaardigheden van de klant. De gesprekken kunnen ook inzoomen op specifieke loopbaanvragen: wie ben je, wat vind je belangrijk, waar ben je goed in en wat geeft energie?