Menu

Arbeidspsychologisch / Psychisch belastbaarheidsonderzoek

In een arbeidspsychologisch onderzoek staat de psychische belastbaarheid, de verhouding tussen draagkracht en draaglast, in relatie tot arbeid centraal. In dit onderzoek brengen we aspecten in kaart zoals persoonlijkheidskenmerken, copingvaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen), stressbestendigheid, eventueel aanwezige psychische problematiek en zelfbeeld. Met de resultaten van het onderzoek kan de inschatting worden gemaakt of en hoe de persoon in kwestie belastbaar is met arbeid of een vorm van participatie. Beperkingen ten aanzien van arbeid worden inzichtelijk gemaakt en er kunnen uitspraken worden gedaan of terugkeer in het arbeidsproces haalbaar is en op welke termijn. Ook worden er praktische en concrete behandel/begeleidingsadviezen gegeven over hoe de psychische belastbaarheid kan worden vergroot en hoe een re-integratietraject kan worden vormgegeven.   

Dit arbeidspsychologisch onderzoek is toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en werknemers met uiteenlopende psychische klachten. Het onderzoek wordt in twee (indien haalbaar aansluitende) dagdelen afgerond.