Menu

Training psychische problematiek en arbeid

Veel SW-bedrijven werken dagelijks met mensen die kampen met psychische problematiek. Door verandering in wetgeving krijgen SW-bedrijven nu ook te maken met deelnemers die vanuit een uitkeringssituatie instromen in kortdurende trajecten. Van deze deelnemers is bij de instroom vaak weinig bekend van de problematiek die er speelt. In de begeleiding van deze mensen (waarbij multi-problematiek frequent voorkomt) is het zeer waardevol om kennis te hebben van voorkomende psychische ziektebeelden. Om de medewerkers van SW-bedrijven in dit proces te ondersteunen heeft Het Blikveld een training ontwikkeld waarmee consulenten de aanwezige problematiek in het gesprek met de deelnemer (eerder) leert herkennen. De training helpt onder meer om de gesprekken en de ondersteuning op de werkvloer af te stemmen op de (on)mogelijkheden van de deelnemer. Ook kan de training helpen om de deelnemer (tijdig) naar de juiste hulpverlening te verwijzen.