Menu

(loopbaan) Coaching

Een coachingstraject richt zich op het ondersteunen van medewerkers die belemmeringen ervaren in hun werk of re-integratietraject. Deze belemmeringen kunnen zich op diverse gebieden voordoen: persoonlijk, sociaal, communicatief, angst voor veranderingen, faalangst etc. Een coachingstraject dient tot doel om uitval te voorkomen of om ondersteuning te bieden in het re-integratietraject. Specifiek aandacht wordt dan ook besteed aan het versterken van de motivatie, het toekomstperspectief, het omgaan met sociale situaties en veranderingen en de copingsvaardigheden van de medewerker. De gesprekken kunnen ook inzoomen op specifieke loopbaanvragen: wie ben je, wat vind je belangrijk, waar ben je goed in en wat geeft energie?