Menu

Intelligentie onderzoek

Een intelligentieonderzoek kan worden ingezet wanneer er een vermoeden bestaat van verstandelijke problematiek (overvraging) of juist hoogbegaafdheid (ondervraging). Om het intelligentieniveau in kaart te brengen wordt er een uitgebreide intelligentietest afgenomen, waarna uitspraken kunnen worden gedaan over de verstandelijke vermogens. Tevens is het mogelijk om mensen te onderzoeken die weinig opleiding hebben genoten, de Nederlandse taal niet of slecht spreken of analfabeet zijn. De bevindingen worden vertaald naar concrete arbeidsmogelijkheden en begeleidingsadviezen. Door de intellectuele vermogens in kaart te brengen kan er ook een inschatting worden gemaakt van de cognitieve leerbaarheid van uw medewerker en kan er bijvoorbeeld een uitspraak worden gedaan over de haalbaarheid van een traject of opleiding. De intellectuele vermogens zijn bovendien van belang in een passend advies voor hulpverlening; mensen met lage verstandelijke vermogens zijn bijvoorbeeld niet gebaat bij gesprekstherapie en zijn aangewezen op praktische ondersteuning. Indien er sprake is van een verstandelijke beperking, kunnen de resultaten ook worden gebruikt ter ondersteuning van een zorg-/ indicatieaanvraag.