Menu

Neuropsychologisch onderzoek

Wanneer mensen worden getroffen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld na een ongeval of een CVA, kan dit grote gevolgen hebben voor het (cognitief) functioneren in arbeid. Ook bij intensief alcohol- of drugsgebruik, cognitieve achteruitgang als gevolg van ouderdom of bijvoorbeeld ontwikkelingsproblematiek (zoals ADHD of autisme) komen specifieke cognitieve beperkingen voor, welke met behulp van een neuropsychologisch onderzoek in kaart kunnen worden gebracht. Gedacht kan worden aan problemen met bijvoorbeeld het geheugen, concentratievermogen, vermogen tot planning of snelheid van informatieverwerking. 
    
In een neuropsychologisch onderzoek worden de hierboven genoemde cognitieve domeinen in kaart gebracht met behulp van op maat samengestelde neuropsychologische testen. Wij richten ons op de eventueel aanwezige neuropsychologische beperkingen in relatie tot de arbeidsmogelijkheden. Naast cognitieve functies wordt ook gekeken naar iemands capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. Wanneer het gezien de vraagstelling voor het onderzoek nodig is, kan ook de beroepsinteresse in kaart worden gebracht. 

In het door ons opgestelde advies vertalen wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Naast onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen, formuleren wij praktische en concrete begeleidingsadviezen en handvatten om iemands functioneren te verbeteren.     

Een neuropsychologisch onderzoek bij mensen met verworven hersenletsel is vaak erg confronterend. Ook is deelname aan een dergelijk onderzoek erg belastend, omdat er bij de meeste cliënten sprake is van een beperkte duurbelastbaarheid. Het kan daarom nodig zijn om het onderzoek over meerdere dagdelen te verspreiden.