Menu

Interventies en e-coaching

Naast onderzoek biedt Het Blikveld psychologische begeleidingstrajecten aan. Deze trajecten bestaan uit therapeutische interventies gericht op het verminderen van psychische klachten en beperkingen, die werk of re-integratie bemoeilijken. Er wordt in de interventies gebruik gemaakt van diverse technieken, waaronder Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Ontspanningstechnieken of Mindfullness. Deze technieken leveren aantoonbaar gunstige effecten op bij de behandeling van een groot aantal klachten, waaronder aanpassingsmoeilijkheden, angstklachten, overspannenheid, burnout, somberheid, mentale vermoeidheid.

Deze arbeidsgerelateerde interventies zijn kortdurend van aard (5 tot maximaal 10 gesprekken). We hebben geen wachtlijst en geven na het eerste gesprek een schatting van het aantal benodigde sessies. Hierbij gaan wij uit van het principe ‘zo weinig als mogelijk en zo veel als nodig is’. Het traject start met een intakegesprek waarin naast een persoonlijke kennismaking, een klachteninventarisatie en het vaststellen van de doelstellingen centraal staan. e-Coaching kan in overleg deel uitmaken van de behandeling. Tussen de sessies door wordt gewerkt aan de hand van opdrachten en oefeningen voor de thuis- en/of werksituatie. Hierdoor worden de klant praktische oplossingen en handvatten voor het dagelijkse leven geboden én wordt de beschikbare tijd effectief gebruikt. 

Door de bezuinigingen in de zorg wordt arbeidsgerelateerde psychische problematiek niet of nauwelijks meer vergoed door de zorgverzekeraars. Het Blikveld heeft besloten om zonder zorgverzekering te opereren. De afgelopen drie jaar is het psychisch verzuim fors gestegen (bron CBS). Uit de praktijk blijkt dat de kosten voor de trajecten bij Het Blikveld snel terugverdiend zijn bij (dreigend) verzuim of bij medewerkers/ clienten die niet optimaal functioneren.