Menu

Gemeente

  • Wilt u meer inzicht in de psychische belastbaarheid van uw klant ten aanzien van arbeid of deelname aan een traject richting arbeid?
  • Twijfelt u over de intellectuele vermogens of over aanwezige persoonlijkheidsproblematiek, en wilt  u advies over de arbeidsmogelijkheden van uw klant?
  • Heeft u advies nodig over de haalbaarheid en vormgeving van een traject richting werk voor uw klant?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het Blikveld is een arbeidspsychologisch adviesbureau dat zich richt op het uitvoeren van psychologische onderzoeken naar de mogelijkheden van mensen ten aanzien van werk. Onze psychologen hebben een ruimte expertise opgebouwd in het uitvoeren van arbeidspsychologische onderzoeken bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor meerdere gemeenten zijn wij reeds een bekende samenwerkingspartner. Middels een op maat gemaakt onderzoek wordt inzicht verkregen in de arbeidsmogelijkheden, de begeleidingsbehoefte en eventueel noodzakelijke werkaanpassingen. De bevindingen vertalen wij naar praktische en realistische adviezen, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in de vormgeving van een re-integratietraject of als onderbouwing bij een aanvraag voor het doelgroepenregister. Middels deze gedegen beeldvorming (bij voorkeur aan de start van een traject) wordt de kans op een snelle en tijdige re-integratie op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. 

Wij bieden maatwerk en denken graag met u mee als u een vraag of casus heeft. In het submenu aan de linkerzijde ziet u producten die veel worden ingezet voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden. Om u een beeld te geven van de situaties waarin een onderzoek ingezet kan worden en wat een onderzoek in een dergelijke situatie voor meerwaarde biedt, treft u onderstaand enkele casusbeschrijvingen aan.

Casus 'Mogelijkheden bij autisme'

Casus ‘Van overschatting naar passende hulpverlening’