Menu

Vormgeving onderzoeksdag

Een onderzoek duurt over het algemeen een hele dag, tot uiterlijk 17.00 uur. Veel mensen ervaren een onderzoeksdag als intensief. Indien mogelijk, stemmen wij de dag op uw belastbaarheid af. U kunt daarbij denken aan extra pauzes of het verspreiden van het onderzoek over twee verschillende dagen.

Ieder onderzoek is maatwerk en de vormgeving wordt dan ook afgestemd op de specifieke situatie en vraagstelling die door de opdrachtgever is geformuleerd. Een onderzoeksdag bij Het Blikveld begint altijd met een uitgebreid intakegesprek met één van onze psychologen. In dit gesprek wordt onder meer uw scholings- en arbeidsverleden besproken en wordt er een beeld gevormd van uw persoonskenmerken, psychische belastbaarheid en huidige situatie. Na het intakegesprek wordt er gestart met het testprogramma. Dit kan uit verschillende onderdelen bestaan: capaciteitentesten, neuropsychologische testen (concentratievermogen, geheugen, planning), vragenlijsten om persoonskenmerken en psychische belastbaarheid in kaart te brengen en vragenlijsten om de beroepenvoorkeur helder te krijgen. De exacte samenstelling van het testprogramma wordt op de onderzoeksdag zelf bepaald. Dit is afhankelijk van de vraagstelling en van uw mogelijkheden. Na het testprogramma spreekt de psycholoog de resultaten met u door. Vaak worden in dat gesprek ook het antwoord op de vraagstelling en het advies met u besproken.

De resultaten en het advies worden in een rapportage beschreven. Deze krijgt u als eerste te zien. De rapportage sturen wij binnen ongeveer vijf tot tien werkdagen in concept naar u toe. U heeft dan de tijd om het conceptrapport door te lezen en hierop te reageren. Na uw toestemming wordt het rapport in definitieve vorm naar de opdrachtgever verzonden. De definitieve versie ontvangt u ook.