Menu

Onze dienstverlening

Het Blikveld is een (arbeids)psychologisch adviesbureau. Wij geven onder meer advies over uw arbeids- en re-integratiemogelijkheden, rekening houdend met uw persoonlijke situatie. Door middel van een uitgebreid gesprek en een aantal gerichte testen en vragenlijsten brengen wij uw situatie in kaart. Wij maken een inschatting van uw werkvermogen en geven advies over het soort werkzaamheden dat passend is voor u. Ook adviseren wij over eventuele aanpassingen in uw werk of over begeleidingsaspecten die er voor kunnen zorgen dat u (weer) goed kunt functioneren.