Menu

Haalbaarheidsonderzoek

Wanneer een medewerker is uitgevallen als gevolg van ziekte, kan na verloop van tijd uit arbeidsdeskundig onderzoek een advies voor de inzet van een 2e spoor re-integratietraject volgen. Wanneer er twijfels ontstaan over de haalbaarheid van een 2e spoor re-integratietraject, gezien aanwezige psychische problematiek, dan kan een psychisch haalbaarheidsonderzoek worden ingezet. 

Het psychisch haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de psychische belastbaarheid en de arbeidsmogelijkheden op basis van de aanwezige capaciteiten, klachten en persoonlijkheids-kenmerken. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van persoonlijke gesprekken en diverse, op maat samengestelde tests/ vragenlijsten. Aan de hand hiervan wordt een uitgebreid rapport opgesteld met hierin uiteengezet onze bevindingen en de haalbaarheid van de inzet van een 2e spoor re-integratietraject. Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen en desgewenst worden handvatten voor begeleiding gegeven. Het rapport kan gebruikt worden bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV.

Dit psychisch haalbaarheidsonderzoek is toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en werknemers met uiteenlopende psychische klachten. Het onderzoek wordt in twee (indien haalbaar aansluitende) dagdelen afgerond.