Menu

Arbeidspsychologisch / psychisch belastbaarheidsonderzoek

In een arbeidspsychologisch onderzoek staat de psychische belastbaarheid, de verhouding tussen draagkracht en draaglast, in relatie tot arbeid centraal. In dit onderzoek brengen we aspecten in kaart zoals persoonlijkheidskenmerken, copingvaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen), stressbestendigheid, eventueel aanwezige psychische problematiek (zoals persoonlijkheids- of ontwikkelingsproblematiek) en zelfbeeld. Met de resultaten van het onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren een onderliggende rol spelen in het verzuim en wat dit betekent voor iemands arbeidsmogelijkheden. Ook worden er praktische en concrete behandel/begeleidingsadviezen gegeven over hoe de psychische belastbaarheid kan worden vergroot en hoe een re-integratietraject kan worden vormgegeven.   

Dit arbeidspsychologisch onderzoek is toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en werknemers met uiteenlopende psychische klachten. Het onderzoek wordt in twee (indien haalbaar aansluitende) dagdelen afgerond