Menu

Doorbreken van de spiraal angst en vermijding

Op verzoek van een SW-bedrijf hebben wij een arbeidspsychologisch onderzoek uitgevoerd voor een medewerker. Aanleiding is een fors ziekteverzuim. Als gevolg van psychische klachten meldt hij zich vrijwel wekelijks ziek en ervaart hij na het weekend een enorme drempel om weer aan het werk te gaan. Op zondagavond komt dit tot uiting in spanningsklachten, misselijkheid, overmatig transpireren, piekeren en overgeven. Wanneer hij op zijn werk verschijnt, functioneert hij naar tevredenheid. De vraag is of hij nog in staat is om duurzaam betaalde arbeid in het kader van de SW te verrichten en zo ja, wat nodig is om dit in goede banen te leiden. In het intakegesprek worden zijn achtergrond, functioneren in werk, verloop van psychische klachten en behandelingen besproken en wordt een beeld verkregen van zijn huidige situatie in werk en privé. Met behulp van intelligentie onderzoek, neuropsychologische taken en vragenlijsten om zijn persoonlijkheid en coping in kaart te brengen, is een beeld verkregen van zijn sterke en minder sterke kanten. Op basis van de resultaten is advies uitgebracht over de behandelmogelijkheden en de mogelijkheden voor praktische ondersteuning in de thuissituatie. Daarnaast zijn gerichte begeleidingsaspecten benoemd, die de cirkel van angst en vermijding kunnen doorbreken. Als blijkt dat na een afgebakende periode waarin de beschreven adviezen in de praktijk worden gebracht, nauwelijks een positief resultaat is bereikt, wordt geadviseerd om bij het UWV een beoordeling aan te vragen of de medewerker nog kan voldoen aan de minimale criteria die UWV stelt aan het werken via de Wet sociale werkvoorziening. 

< terug naar Sociale werkvoorziening