Menu

Casus 'Passende mogelijkheden na frequent verzuim'

Door een HR medewerker is een loopbaanonderzoek aangevraagd voor één van de medewerkers. Het betreft een man die reeds tien jaar werkzaam is als leerkracht in het basisonderwijs. Hij heeft bij verschillende scholen gewerkt en aan verschillende groepen lesgegeven. Gedurende zijn loopbaan is hij meerdere keren uitgevallen als gevolg van psychische problematiek. Met de medewerker is het gesprek aangegaan over de onderliggende oorzaak en in deze gesprekken is de vraag ontstaan of de functie van leerkracht (nog) passend is bij de mogelijkheden van de medewerker. Samen hebben zij besloten om een loopbaanonderzoek aan te vragen, met als doel om meer zicht te krijgen op andere, passende arbeidsmogelijkheden. In het onderzoek zijn de capaciteiten, de competenties én minder sterk ontwikkelde persoonlijkheidskenmerken, alsook de affiniteiten van de medewerker in kaart gebracht. Uit de resultaten blijkt dat de medewerker over sterke sociale competenties beschikt. Deze komen echter minder goed tot uiting in de functie van leerkracht, vanwege in de persoon gelegen kwetsbaarheden. Op grond van de bevindingen is gericht advies gegeven over passende werkomgevingen en werkzaamheden. Ook is met de medewerker besproken hoe een traject richting andersoortige werkzaamheden vorm gegeven kan worden, welke stappen hij hierin kan ondernemen en welke begeleidingsmogelijkheden er zijn.

< terug naar HR/Verzuim en mobiliteit