Menu

Casus 'Onderzoek naar ondergrens'

Op verzoek van een SW-bedrijf hebben wij een arbeidspsychologisch onderzoek uitgevoerd voor een medewerker. Als gevolg van een fors ziekteverzuim stelt de werkgever de vraag of deze medewerker nog in staat is om duurzaam arbeid te verrichten in het kader van de Wsw. Aanleiding is een fors ziekteverzuim als gevolg van een combinatie van gezondheidsklachten, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en belastende privé omstandigheden. Hij is reeds overgeplaatst naar een andere afdeling, waar zijn ziekteverzuim onverminderd hoog is. Na een uitgebreid intakegesprek is er onderzoek verricht naar zijn verstandelijke vermogens, persoonskenmerken, psychische belastbaarheid en copingstijlen. De combinatie van zeer belastende, voortdurende omstandigheden met in de persoon gelegen kwetsbaarheden leidt tot de conclusie dat de belastbaarheid ten aanzien van werk structureel beperkt is. Er valt geen duurzame verbetering in zijn belastbaarheid te verwachten en er kunnen geen aanpassingen genoemd worden die tot een verbetering van zijn functioneren kunnen leiden. In het rapport is per ondergrenscriterium beschreven waarom de cliënt hier wel of niet aan kan voldoen. Op grond van de resultaten wordt geadviseerd om door het UWV te laten onderzoeken of de medewerker nog aan de criteria van de WSW kan voldoen. 

< terug naar Sociale werkvoorziening