Menu

Casus 'Mogelijkheden na ongeval'

Een voorbeeld van een onderzoek voor de re-integratiebranche is een onderzoek dat is aangevraagd in het kader van een letselschadezaak, waarbij een jonge vrouw na het doormaken van een ongeval blijft kampen met blijvende lichamelijke beperkingen. Door haar beperkingen kan zij haar voormalige beroepsrichting niet meer uitoefenen. Dit zorgt niet alleen voor een praktisch probleem in het leven van cliënte, namelijk wat voor soort werk zij in de toekomst nog wel kan uitoefenen, maar ook voor een emotioneel probleem: zij heeft moeite om haar beperkingen te accepteren en een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen. Door middel van een loopbaan- en beroepskeuzeonderzoek zijn de capaciteiten, persoonlijkheid en affiniteiten van cliënte in kaart gebracht. Tevens is de oorsprong van haar emotionele disbalans en adaptatieproblematiek in kaart gebracht. Vervolgens is advies uitgebracht over passende beroepsrichtingen en noodzakelijke stappen, bijvoorbeeld bijscholing, welke gezet moeten worden om een nieuw toekomstperspectief te realiseren. Daarnaast is er advies gegeven over een passend begeleidingstraject om haar emotionele balans te hervinden.

< terug naar Re-integratiebureau