Menu

Casus 'Mogelijkheden bij autisme'

Op verzoek van een gemeente is er een arbeidspsychologisch onderzoek afgenomen bij een uitkeringsgerechtigde. Dit betreft een vrouw van middelbare leeftijd waarbij recentelijk de diagnoses syndroom van Asperger en een Sociale fobie zijn vastgesteld. Daarnaast spelen er financiële problemen en stemmingsklachten. Cliënte beschikt over veel doorzettingsvermogen en heeft in hoge mate (sociaal) gedrag aangeleerd waardoor haar beperkingen niet direct opvallen. Cliënte is doorverwezen voor een behandeling. Er is een arbeidspsychologisch onderzoek aangevraagd om de arbeidsmogelijkheden van de cliënte in kaart te brengen. Tijdens een uitgebreid intakegesprek en persoonlijkheidsonderzoek is zicht verkregen op de aanwezige ontwikkelingsproblematiek en haar huidige psychische belastbaarheid. Op grond van de resultaten van het onderzoek worden betaalde werkzaamheden op de korte termijn nog niet haalbaar geacht. De verwachting is dat haar belastbaarheid over enkele maanden (door behandeling en praktische begeleiding) toe gaat nemen en reguliere werkzaamheden opnieuw haalbaar zijn, mits deze worden vormgegeven in een kleinschalige omgeving met ondersteuning van een gespecialiseerde jobcoach. Op korte termijn kan wel worden gestart met vrijwilligerswerk. Er zijn gerichte adviezen gegeven zodat toekomstige werkzaamheden, werkomgeving en werkbegeleiding op de problematiek én de mogelijkheden van de cliënte kunnen worden afgestemd, om zodoende de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

< terug naar gemeente