Menu

Casus 'Eigen werk niet meer mogelijk'

Door een bedrijfsarts is een arbeidspsychologisch onderzoek aangevraagd voor een ambulance verpleegkundige die ruim een jaar geleden ziek is uitgevallen. Naast fysieke klachten spelen er psychische klachten. De ingrijpende gebeurtenissen die hij in zijn werkzaamheden heeft meegemaakt hebben steeds meer impact gekregen op zijn belastbaarheid en na een nieuwe traumatische ervaring is hij uitgevallen. Ook heeft hij zijn fysieke grenzen lange tijd overschreden, met forse vermoeidheid als gevolg. De afgelopen jaren heeft hij onder behandeling gestaan van een medisch specialist en een psycholoog. Hoewel dit tot enige verbetering heeft geleid, is zijn belastbaarheid nog beperkt. Op grond van de klachten wordt de medewerker niet meer in staat geacht om zijn eigen werkzaamheden uit te voeren. De bedrijfsarts vraagt zich nu af wat de belastbaarheid van de medewerker precies is en waar in toekomstige werkzaamheden rekening mee gehouden dient te worden. Op basis van het advies zal vervolgens loopbaanbegeleiding ingezet gaan worden. Tijdens het arbeidspsychologisch onderzoek zijn de capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en psychische belastbaarheid in kaart gebracht. Tevens heeft een neuropsychologische screening plaats gevonden om meer zicht te verkrijgen op het cognitieve functioneren. Op basis van de resultaten is gericht advies gegeven over de vormgeving van de werkzaamheden, de werkomgeving en de werkbegeleiding zodat werkzaamheden duurzaam uitgevoerd kunnen worden. Om de belastbaarheid te vergroten is gesproken over de inzet van EMDR en extra begeleiding gericht op het leren accepteren van de aanwezige beperkingen en het loslaten van zijn voormalige werkveld. Ook is inzet van een jobcoach geadviseerd, met name om de eigen grenzen op een praktische wijze te leren bewaken.

< terug naar Bedrijfsarts / Arbeidsdeskundige