Menu

Casus 'Arbeidsmogelijkheden met gehoorproblemen'

Er is een aanvraag gedaan voor een arbeidspsychologisch onderzoek bij een mevrouw met gehoorproblemen (gehoorverlies, tinnitus- en hyperacusisklachten) en een belastende privé situatie. Zowel de gehoorproblemen als de privé situatie hebben invloed op haar belastbaarheid ten aanzien van werk. Gezien de specifieke problematiek is het de vraag met welke werkzaamheden mevrouw belastbaar is en waarmee in het uitvoeren van werkzaamheden rekening gehouden dient te worden. Door middel van een arbeidspsychologisch onderzoek is zicht verkregen op de capaciteiten, de persoonlijkheidskenmerken (competenties en ontwikkelpunten), de copingstijl, de affiniteiten en drijfveren. Ook is extra aandacht besteed aan de gehoorproblemen en de consequenties die dit met zich meebrengt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Om de beeldvorming te verscherpen is contact gezocht met de audioloog van mevrouw. Er zijn gerichte adviezen gegeven over de vormgeving van een werkomgeving en van de werkzaamheden; zonder aanpassingen is het voor mevrouw niet mogelijk om haar werkzaamheden duurzaam uit te kunnen voeren. Ook zijn adviezen gegeven over passende werkrichtingen en is de inzet van een gespecialiseerde jobcoach of arbeidsdeskundige besproken, om de adviezen in een concrete werksituatie te kunnen realiseren.

< terug naar Re-integratiebureau