Psychologische interventies

De psychologische behandeltrajecten bestaan uit therapeutische interventies gericht op het verminderen van psychische klachten en beperkingen. Onze psychologen hebben een focus op de psychische gezondheid onder meer in relatie tot werk.

Er wordt in de interventies gebruik gemaakt van diverse technieken, waaronder Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Ontspanningstechnieken of Mindfulness. Deze technieken leveren aantoonbaar gunstige effecten op en kunnen worden ingezet bij de behandeling van een groot aantal klachten, waaronder aanpassingsmoeilijkheden na ingrijpende gebeurtenissen, angstklachten, overspannenheid, burnout, depressie of mentale vermoeidheid.

Deze arbeidsgerelateerde interventies zijn kortdurend van aard (5 tot 10 gesprekken). We hebben geen wachtlijst en geven na het eerste gesprek een schatting van het aantal benodigde sessies. Hierbij gaan wij uit van het principe ‘zo weinig als mogelijk en zo veel als nodig is’. Het traject start met een intakegesprek waarin naast een persoonlijke kennismaking, een klachteninventarisatie en het vaststellen van de doelstellingen centraal staan. De afspraken kunnen vervolgens in overleg plaatsvinden middels videobellen en e-coaching. Tussen de sessies door wordt gewerkt aan de hand van opdrachten en oefeningen voor de thuis- en/of werksituatie. Hierdoor worden er praktische oplossingen en handvatten voor het dagelijkse leven geboden én wordt de beschikbare tijd effectief gebruikt. 

Door de bezuinigingen in de zorg wordt arbeidsgerelateerde psychische problematiek niet of nauwelijks meer vergoed door de zorgverzekeraars. Het Blikveld heeft besloten om zonder zorgverzekering te opereren.